Almen medicin

Livsstilsrelaterede sygdomme som fx diabetes, hjerte- og karsygdom og visse kræftsygdomme belaster i stigende grad danskerne og de danske sundhedsudgifter, Sund mad, regelmæssig motion og tobaksophør menes at kunne reducere forekomsten af diabetes og hjerte- og karsygdomme med 80% og cancersygdomme med 40%. Der er således et stort potentiale for forebyggelse.

Forebyggelsen kan være af strukturel art med påvirkning af samfundsstrukturen og / eller rette sig mod det enkelte individ. Da praktiserende læger i løbet af et år har kontakt til ca. 90% af de tilmeldte patienter, har almen praksis gode muligheder for at fremme den individuelle forebyggelse.

Der forskes på sektion for almen medicin i spørgsmål som:

 • Bedres den enkeltes livskvalitet, reduceres risikoen for livsstilsrelaterede sygdomme og øges livslængde ved at tilbyde helbredsundersøgelser og samtaler i almen praksis?
 • Hvordan motiverer almen praksis bedst den enkelte til en sundere adfærd?
 • Hvordan hjælper man bedste den enkelte til en sundere adfærd og til kompliance til evt. forebyggede medicin?
 • Hvilke faktorer prædikterer usund livsstil, livsstilsrelateret sygdom og tidlig død?

Gennem de sidste 10 år har sektion for almen medicin arbejdet med screening for uerkendt type 2 diabetes i almen praksis. Forskningsresultaterne sætter sig nu spor i de kliniske vejledninger til praktiserende læger.

I relation til forebyggelse og sygdomsbehandling arbejder sektion for almen medicin også med patientuddannelse (autonomistøtte, egenomsorg og handlekompetence) med henblik på at lære den enkelte at leve med sygdom eller risiko derfor. Sektionen arbejder også med overvægt blandt børn, risikofaktorer for og konsekvenser af at have en eller flere kroniske lidelse (multisygdom).

Vi har en række internationale forskningssamarbejder, herunder med universiteterne i Cambridge, Leicester og Utrecht. I Danmark samarbejder vi bl.a. med Dansk Sundhedsinstitut, danske kommuner og praktiserende læger.

 

Projekter

 • Sundhedsprojekt Ebeltoft startede i de tidlige 90’ere, hvor 2.000 borgere mellem 30 og 50 år i Ebeltoft kommune blev tilbudt helbredsundersøgelser og samtaler med egen læge. Undersøgelsen varede i fem år, og viste at antallet af hjertekarsygdomme ved sådan en indsats kunne reduceres fra 18 % til 10 %.
 • Addition projektet er et internationalt, dansk initieret studie vedrører screening og behandling for ukendt diabetes. I Danmark blev ca. 160.000 mennesker i alderen 40-69 år inviteret til screening. Ca. 1.300 havde uerkendt diabetes, 2.300 havde forstadier til diabetes og 7.300 havde høj risiko for hjerte- eller karsygdom. Undersøgelsen tyder på, at det er gavnligt at screene for diabetes, men at man samtidig skal gøre en indsats for de personer, som har høj risiko for hjertekarsygdom.
 • Sundhedsprojekt Randers ”Tjek dit helbred” er en udrulning af Sundhedsprojekt Ebeltoft og ADDITION studiet blandt 36.000 borgere i Randers kommune. ”Tjek dit helbred” vil videreudvikle konceptet omkring helbredsundersøgelser og samtaler.

 

Videnskabelige milepæle

Health tests and health consultations reduced cardiovascular risk without psychological strain, increased healthcare utilization or increased costs. An overview of the results from a 5-year randomized trial in primary care (Lauritzen T et al . The Ebeltoft Health Promotion Project (EHPP). Scand J Public Health 2008; 36(6):650-661).

Effect of early intensive multifactorial therapy on 5-year cardiovascular outcomes in individuals with type 2 diabetes detected by screening (ADDITION-Europe): a cluster-randomised trial (Griffin SJ et al. . Lancet. 2011 Jul 9;378(9786):156-67).

Effect on motivation, perceived competence, and activation after participation in the ''Ready to Act'' programme for people with screen-detected dysglycaemia: a 1-year randomised controlled trial, Addition-DK (Maindal HT et al. . Scand J Public Health. 2011 May;39(3):262-71. Epub 2011 Mar 22).

Stepwise screening for diabetes identifies people with high but modifiable coronary heart disease risk. The ADDITION study (Sandbaek A et al.. Diabetologia. 2008 Jul;51(7):1127-34. Epub 2008 Apr 29).

MMR vaccination and febrile seizures –  evaluation of susceptible subgroups and Long-term prognosis (Vestergaard M et al.  JAMA. 2004. 292: 351-357).

 

Metoder

 • Kliniske studier, randomiserede og floow-up undersøgelser
 • Kvalitative studier
 • Registerforskning
 • Sundhedstjenesteforskning