Fysisk aktivitet og Sundhed

Tværgående forskning i Fysisk Aktivitet og Sundhed

Fysisk Aktivitet og Sundhed blev i 2012 identificeret som én af foreløbigt tre strategiske forskningsretninger ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Målet er at styrke instituttets tværgående forskning i fysisk aktivitet og at udnytte de nye samarbejdsmuligheder og synergieffekter, som er opstået i forbindelse med sammenlægning af det tidligere Institut for Idræt og Institut for Folkesundhed.

Forskningsretningen skal understøtte og kvalificere forskningsaktivitet indenfor fysisk aktivitet og sundhed på tværs af de 8 sektioner: Idræt; Almen Medicin; Biostatistik; Epidemiologi; Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering; Miljø, Arbejde og Sundhed; Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen; og Sygepleje, samt deres samarbejdspartnere, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

I forskningsretningen vil vi...

...forske, studere og innovere inden for Fysisk Aktivitet og Sundhed ved at gøre brug af vores kernekompetencer indenfor fagområder som fysiologi, sundhedsvidenskab, biomekanik, molekylærbiologi, biostatistik, kvalitativ metode, epidemiologi, sociologi og antropologi, mm.

... forsøge at skabe rammerne for, at teknologien er i centrum, da vi tror, at en gennemskuelig datainfrastruktur giver et solidt fundament for at indsamle komplekse data på træning og sundhed, som kan analyseres på en nuanceret og dybdegående måde med de nyeste statistiske og epidemiologiske metoder. Håbet er, at dette skaber grobund for tværgående samarbejde mellem forskerne på de forskellige sektioner på Institut for Folkesundhed.

... fremhæve videnskabelige publikationer for alle interesserede gennem gruppens hjemmeside, via e-mails og til møder i gruppen.

...synliggøre forskernes kernekompetencer så alle medarbejdere på Institut for Folkesundhed, og i særdeleshed nye medarbejdere, let kan danne sig et overblik over de forskningsmæssige og faglige kompetencer, som findes internt.