Tværgående forskningsgrupper

Fysisk Aktivitet og Sundhed er et aktivt forskningsområde for flere større forskningsgrupper på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Kendetegnende for disse forskningsgrupper er, at de iværksætter og gennemfører større forskningsprojekter med en tværfaglig vinkel.

Formålet med denne side er at beskrive og synliggøre de igangværende tværgående forskningsprojekter, som falder indenfor forskningsretningens ramme. Vi håber, at dette kan bidrage til, at interesserede kan finde forskningsprojekter og forskningsgrupper, og dermed finde den viden, som de har brug for.

 

Forskning i Helbredstjek

I et samarbejde mellem Randers kommune, de praktiserende læger i Randers, region Midtjylland og Aarhus universitet tilbydes alle borgere mellem 30-49 år i Randers kommune et generelt helbredstjek. Vi kalder det "Tjek dit Helbred". På Aarhus Universitet forsker vi blandt andet i effekten af helbredstjekket på fysisk aktivitet, i valide indikatorer for fysisk aktivitet, samt i hvilke mål der er mest motiverende for borgerne.

Læs mere: Hjemmeside tilgår

Forskere: Helle Terkildsen Maindal, Annelli Sandbæk

RUNSAFE: forskning i løbeskader

Visionen er at skabe et kraftcenter, der gennem forskning og formidling, sætter fokus på forebyggelse og behandling af løbeskader samt identificerer effektive og motiverende træningsprogrammer, der gør det sjovere at løbetræne. RUNSAFE er en tværfaglig forskningsgruppe forankret på Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet, med flere samarbejdspartnere nationalt, som internationalt. 

Læs mere her runsafe.au.dk

Forskere: Rasmus Ø. NielsenHenrik SørensenErik Parner,  

Forskning i kost og træning

Fokus i denne gruppe er at klarlægge samspillet mellem kost og træning i forhold til fysisk præstationsevne og helbred. Eksempelvis: Er det muligt at fremme træningsadaptationer ved en ændret trænings- og ernæringsstrategi? Hvordan kan vægttab optimeres således at de positive effekter på kropssammensætning og helbred maksimeres? Hvordan kan kosten være med til at styrke træningens positive elementer på musklens glukosetolerance, insulinfølsomhed og lipidprofil etc.?

Læs mere: Hjemmeside tilgår

Forskere: Mette HansenKlavs Madsen

Forskning i træning af patienter med neurogen muskelsvækkelse

Formålet med netværket er, at koordinere og styrke forskningen i fysisk træning for patienter med neurologiske eller neuromuskulære lidelser, samt at medvirke til implementering af nyeste viden i disse patienters hverdag. Vi er en tværfaglig forskningsgruppe fra flere afdelinger på AU og AUH, som i samarbejde søger at levere forskning på højeste internationale niveau omhandlende fysisk træning for neurologiske patienter, dækkende mekanistiske (dyre)studier, kliniske træningsstudier samt implementeringsstudier.

Læs mere: Hjemmeside tilgår

Kontaktpersoner: Ulrik Dalgas, Kristian Overgaard