Humanistisk idrætsforskning

Sektion for Idræts humanistisk-samfundsvidenskabelige forskningsenhed ”Sport og Kropskultur” (SpoK) er koncentreret om studier af idræt og kropskultur, baseret på antropologiske, sociologiske, filosofiske, historiske og psykologiske teorier. Forskningsenhedens aktuelle interesseområder kan inddeles i:

1)      Doping i elite- og breddeidræt

2)      Sport og etik

3)      Præstationspsykologi

4)      Kropskultur

5)      Biopolitik

Ansatte i forskningsenheden varetager desuden undervisning på Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Idræt.

Projekter

  • Anti-doping strategier – Et interdisciplinært forskningsprogram med henblik på forbedring af anti-dopingarbejdet
  • Større muskler og mere sex – et studie af brugen af doping fitnessmiljøerne
  • Hvem ejer din krop? – Om grænser for retten til kropslig selvforvaltning
  • Enheden er vært for International Network of Doping Research, INDR, se www.doping.au.dk for mere info

Videnskabelige milepæle

Metoder

  • Kulturanalyse
  • Litteraturstudier
  • Kvalitative metoder