Idrætsbiologisk forskning

Den idrætsbiologiske forskningsenhed har specialiseret sig i udførelse af træningsstudier på idrætsudøvere og en række patientgrupper. Træningsstudierne har både fysiologiske, sundhedsmæssige og præstationsmæssige og perspektiver. Forskningsenhedens interesseområde kan inddeles i følgende temaer:

1) Akutte og varige fysiologiske og biomekaniske tilpasninger til fysisk træning

2) Betydningen af fysisk træning for sundhed og funktionsevne i udvalgte patientgrupper og risiko-populationer

3) Fysisk træning og præstationsoptimering for idrætsudøvere

Forskningen omfatter anvendte studier på idrætsudøvere, kliniske studier på patienter, såvel som basalforskning inden for neuromuskulære og biomekaniske aspekter af træning og fysisk aktivitet. Basalforskningen er samtidig et stærkt fundament for de udførte træningsstudier og sikrer høj kvalitet i måling af træningens effekt og muliggør studier af mekanismerne bag træningstilpasningerne.

Ansatte i den idrætsbiologiske forskningsenhed varetager samtidig undervisningen på Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Idræt.

Faciliteter

Enheden råder over veludstyrede laboratorier til fysiologisk og biomekanisk forskning.

Desuden forefindes avancerede styrketræningsfaciliteter og cardiorespiratorisk laboratorium til gennemførelse af superviseret og kontrolleret træning.

Faciliteterne omfatter udstyr til måling af bevægelsesanalyser og funktionelle muskelstyrkemålinger (high-speed videooptagere, kraftplatforme, isokinetisk dynamometer), samt metaboliske tests (iltoptagelsesmåling, laktatmåling). Der findes endvidere molekylærbiologi- og biokemilaboratorier samt laboratorier, hvor muskelfunktion og muskelmetabolisme kan undersøges på celleniveau.

For yderligere beskrivelse af laboratoriefaciliteter her.

Projekter

 • Effects of acidification and increased extracellular potassium on dynamic muscle contractions in isolated rat muscles.

  Vi samarbejder med Institut for Biomedicin om projekter vedrørende betydningen af musklernes ionbalance for muskeltræthed un-der højintenst dynamisk arbejde. Samarbejdet har bl.a. resulteret i en række artikler omkring Kalium og Hydrogen ioners betydning for muskeltræthed. Tidligere mente man, at forsuring med mælkesyre var en væsentlig træthedsårsag. Disse studier ty-der imidlertid på at i situationer hvor musklens funktion er hæmmet af forøget ekstracellulært Kalium kan forsuring beskytte musklens funktion. Dette har ført til en teori om at mælkesyredannelse under hårdt arbejde har en primært positiv indvirkning på musklens dynamiske kontraktionsevne.
 • Fatigue, mood and quality of life improve in MS patients after progressive resistance training.

  Dette studie viser vigtigheden af fysisk træning (styrketræning) for sclerosepatienter idet muskelstyrke, funktionel kapacitet samt træthed, humør og livskvalitet bedres. Studiet modbeviser derfor mange års rådgivning til disse patienter om at undgå fysisk træning. Studiet er lavet i tæt samarbejde med neurologer på Århus Sygehus og Scleroseforeningen.
 • Differentiated mTOR but not AMPK signaling after strength vs endurance exercise in training-accustomed individuals.

  Molekylærbiologiske processer i muskelcellen er blevet et markant område i bestræbelserne for at forstå hvordan forskellige typer fy-sisk aktivitet og inaktivitet kan påvirke sundhed og/eller præstationsevne. Studiet her eksemplificerer hvordan enkelt-træningssessioner kan tjene som stærke prædiktorer for hvordan musklen gennem molekylærbiologiske regulations-mekanismer evner at tilpasse forandringer i fysisk aktivitet. Dette kan igen hjælpe til forståelsen af hvordan fordelagtig udvikling af de funktionelle muskeltilpasninger bedst fremmes gennem længerevarende fysisk aktivitet.
 • Optimal måltidsdosis af protein under vægttab

  Projektet sætter fokus på både forebyggelse af sarkopeni (aldersrelateret muskeltab) og optimering af kostintervention som behandling af overvægt.

Metoder

Vores kompetencer er at kunne planlægge, gennemføre og evaluere interventionsundersøgelser af fysisk træning.

 • Superviseret kontrolleret træning af forskellig art
 • Fysiske test af muskelfunktion, kredsløb etc.
 • In-vitro modeller med isolerede muskler
 • Humane muskelbiopsier og blodprøver
 • Biokemiske og fysiologiske målinger på blod og muskler
 • Molekylærbiologiske målinger på muskelvæv, real-time PCR, western blot etc.
 • Biomekaniske metoder, kraftplatform, high speed camera, inverse dynamics