Forskningsenheden Biologisk Idrætsteori

Introduktion

Den idrætsbiologiske forskningsenhed har specialiseret sig i udførelse af træningsstudier på idrætsudøvere og en række patientgrupper. Træningsstudierne har både fysiologiske, sundhedsmæssige og præstationsmæssige og perspektiver. Forskningsenhedens interesseområde kan inddeles i følgende temaer:

1) Akutte og varige fysiologiske og biomekaniske tilpasninger til fysisk træning

2) Betydningen af fysisk træning for sundhed og funktionsevne i udvalgte patientgrupper og risiko-populationer

3) Fysisk træning og præstationsoptimering for idrætsudøvere

Forskningen omfatter anvendte studier på idrætsudøvere, kliniske studier på patienter, såvel som basalforskning inden for neuromuskulære og biomekaniske aspekter af træning og fysisk aktivitet. Basalforskningen er samtidig et stærkt fundament for de udførte træningsstudier og sikrer høj kvalitet i måling af træningens effekt og muliggør studier af mekanismerne bag træningstilpasningerne.

Ansatte i den idrætsbiologiske forskningsenhed varetager samtidig undervisningen på Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Idræt.

Forskningsleder

Kristian Overgaard, lektor

ko@sport.au.dk