Molekylær epidemiologi og toksikologi

Kemiske stoffer er en del af hverdagen og danskernes forbrugsmønster. Forskning inden for toksikologisk risikovurdering har et forebyggende sigte og arbejder for at forbedre kendskab til, hvornår udsættelsen for kemiske stoffer bliver for stor og derved udgør en sundhedsrisiko.

Forskningen inden for molekylær epidemiologi og toksikologisk risikovurdering danner baggrund for relevante politiske beslutninger og bidrager til et sundere miljø. Der forskes i at kunne besvare spørgsmål som:

 • Hvilke befolkningsgrupper er mest udsat for skadelig forurening via luft, fødevarer og forbrugerprodukter?
 • Hvordan og hvornår bliver cellulære processer og DNA beskadiget i forbindelse med kemiske stoffer?
 • Overføres toksikologiske skader fra mor til barn under graviditeten?
 • Hvilke miljøeksponeringer kan påvirke human reproduktion, fertilitet og barnets sundhed?

Hormonforstyrrende kemikalier (se også Arktisk sundhed)

Hormonsystemet regulerer en lang række af kroppens processer. Derfor har der i en årrække været fokus på hormonforstyrrende kemikalier, som findes overalt i vores miljø, som for eksempel fødevarer, vand og forbrugerprodukter som kosmetik og personlige plejeprodukter. Hormonforstyrrelser kan blandt andet forårsage langvarige effekter på udviklingen og funktionen af reproduktionssystemet, metabolismen, immunforsvaret og nervesystemet. Da hormoner indgår som vigtige faktorer i fosterudvikling, er fostret betydeligt mere sårbart for eksponering til hormonforstyrrende stoffer end voksne.

Projekter

 • FETOTOX: Interaction between mother-fetus exposure to environmental toxicants and risk for abnormal development. International interdisciplinary study (Greenland, Denmark, Norway, China). Funded by the Danish Strategic Research Council. 2011-2015.
 • BOC-risk: Does Exposure to Persistent Organic Pollutants (POPs) Increase the Risk of Breast and Ovarie Cancer? (IPY) Focus on the Arctic Women. Project leader /coordinator. Funded by the Commission of the Scientific Research in Greenland. 2008- still ongoing.
 • ACCEPT: Adaptation to Climate Change, Environmental Pollution, and Dietary Transition. Establishment of a new Greenlandic Birth Cohort Study. Funded by the Danish Environmental Protection Agency (Start 2009-).
 • HBM4EU: Human biomonitoring in the European Union. Participation in Work Package 13 (WP13: Establishing exposure-health relationships) and WP14 (Effect biomarkers) (2017 – still ongoing).

Videnskabelige milepæle

Koncentrationen af miljøkontaminanter i human serum er associeret med inflammationsmarkører [The influence of persistent organic pollutants in the traditional Inuit diet on markers of inflammation. Schæbel LK, Bonefeld-Jørgensen EC, Vestergaard H, Andersen S. PLoS One. 2017 May 19;12(5): e0177781].

Bestemte polymorfier er associeret med en øget risiko for PFOSA-relateret brystkræft [Polymorphism in xenobiotic and estrogen metabolizing genes, exposure to perfluorinated compounds and subsequent breast cancer risk: A nested case-control study in the Danish National Birth Cohort. Ghisari M, Long M, Røge DM, Olsen J, Bonefeld-Jørgensen EC. Environ Res. 2017 Apr;154: 325-333].

Perfluorerede stoffer fra gravide kvinders serum kan aktivere østrogenreceptoren [Activation of the estrogen receptor by human serum extracts containing mixtures of perfluorinated alkyl acids from pregnant women. Bjerregaard-Olesen C, Ghisari M, Bonefeld-Jørgensen EC. Environ Res. 2016 Jul 21;151: 71-79].

Perfluorerede stoffer og pesticider som stadig bruges kan påvirke funktionen af thyrodea hormonsystemet og arylhydrocarbon receptoren [Effects of perfluoroalkyl acids on the function of the thyroid hormone and the aryl hydrocarbon receptor. Long M, Ghisari M, Bonefeld-Jørgensen EC. Environmental Science and Pollution Research. 2013 Nov;20(11):8045-56]. [Effects of currently used pesticides and their mixtures on the function of thyroid hormone and aryl hydrocarbon receptor in cell culture. Ghisari M, Long M, Tabbo A, Bonefeld-Jørgensen EC. Toxicol Appl Pharmacol. 2015 May 1;284(3): 292-303].

Perfluorerede stoffer kan påvirke biomarkører for oxidativ stress [Perfluoroalkylated substances (PFAS) affect oxidative stress biomarkers in vitro. Wielsøe M, Long M, Ghisari M, Bonefeld-Jørgensen EC. Chemosphere. 2015 Jun;129: 239-45].

Metoder

Center for Arktisk Sundhed og Molekylær Epidemiologi har ekspertise og erfaring i en række metoder:

 • Biomonitorering og effektanalyse af ophobede miljøkemikalier som organoklor-pesticider (OCP), polychlorerede biphenyler (PCB) og perfluorerede stoffer (PFAS) i gravide kvinder og deres børn.
 • Bestemmelse af biologiske effekter af serum OCP+PCB og PFAS ved SPE-HPLC-WAX ekstraktion og fraktionering.
 • Måling af cellulær oxidativ-stress.
 • Måling af DNA ændringer (methylering, DNA brud/skader).
 • Molekylær-epidemiologiske studier med fokus på eksponering til hormonforstyrrende stoffer, livsstil og sygdom vs. fx reproduktion, fosterudvikling, kræft, fedme og allergi.
 • Sammenlignende eksponeringsstudier mellem mennesker, miljø og dyr.
 • Genpolymorfier, genekspression og sammenligning af genotyper mellem forskellige etniske grupper