Arktisk medicin

Den arktiske befolkning (Inuit) stammer oprindeligt fra Asien – og det betyder, at ikke alene deres livsstil, men  også deres genetiske baggrund er forskellig fra kaukasier (vestlige befolkning). Tidligere har Inuitter udvist et særligt sygdomsbillede, sammenlignet med vestlige lande, som de senere år har ændret sig.

Kemikalier fra de vestlige landes industri transporteres til de arktiske områder via atmosfæren og havstrømme med den konsekvens, at stofferne ophobes i fødekæden. Det er med til at påvirke befolkningernes livsstil og sundhed i de arktiske område. Den effekt forventes at blive forstærket i takt med klimaforandringerne.

Omlægger befolkningen kosten væk fra den traditionelle marinekost for at undgå kemikalier, kan det medføre, at den hyppigere vil blive ramt af kræft, hjertekarsygdomme, fedme, diabetes – alle sygdomme med begrænset udbredelse i den arktiske befolkning sammenlignet med vestlige lande.

Derfor følger vi på Center for Arktisk Medicin, hvordan en række forskellige sygdomme udvikler sig i den arktiske befolkning i relation til de særlige vilkår og påvirkninger. Som en del af forskningen kigger vi også på gen-miljø relationer og den arktiske befolknings genetiske følsomhed, som adskiller sig fra den genetiske baggrund for befolkningerne i de vestlige lande.

 

Følger ændringer i livsstil

Siden 1990erne har vi fulgt den grønlandske befolknings helbredstilstand i forhold til de særlige påvirkninger og vilkår. Den viden har bl.a. bidraget til, at en række stoffer er blevet forbudte, og man har hele tiden fokus på, om nye stoffer, der dukker op i fødekæden, udgør en helbredsrisiko.

Men vi kigger ikke alene på de kemiske påvirkninger. Samfundene og livsstilen i det arktiske område er også under forandring. Derfor følger vi med interviewundersøgelser, hvordan den ændrede livsstil påvirker befolkningens helbredstilstand.

Fremadrettet vil vi følge børn og deres mødre fra graviditeten og videre i livet for over en lang årrække at kunne undersøge, om eksponeringer allerede som foster kan medføre sygdomme senere i livet. I den sammenhæng foretager vi internationale sammenligninger (Kina, Norge, Grønland og Danmark), hvor vi kigger på niveauer fra molekyler og celler til barnets samlede udvikling.

 

Projekter

 • FETOTOX: Interaction between mother-fetus exposure to environmental toxicants and risk for abnormal development. International interdisciplinary study (Greenland, Denmark, Norway, China). Funded by the Danish Strategic Research Council. 2011-2015.
 • EPAKT: Epidemiological assessment of the interaction between contaminant body burden, the related xenobiotic serum activity and health risk in Greenland. Funded by the Danish Environmental Protection Agency. 2008-2011.
 • BOC-risk: Does Exposure to Persistent Organic Pollutants (POPs) Increase the Risk of Breast and Ovarie Cancer? (IPY) Focus on the Arctic Women. Project leader /coordinator. Funded by the Commission of the Scientific Research in Greenland. 2008- still ongoing.
 • ACCEPT: Adaptation to Climate Change, Environmental Pollution, and Dietary Transition. Establishment of a new Greenlandic Birth Cohort Study. Funded by the Danish Environmental Protection Agency (Start 2009-).
 • Time trend of Perfluorinated Compounds (PFCs) in Arctic and Danish women. Supported by AU research funding and the Danish Environmental Protection Agency (2009-2011).
 • SAM-TREND: Comparison of contaminant data in humans, animals and the atmosphere in Greenland. Funded by the Danish Environmental Protection Agency (2011).

The Centre for Arctic Environmental Medicine works with the circumpolar Arctic Human Health Assessment Group (AMAP); the interdisciplinary Arctic-Health and Arctic Sci. & Tech. research groups, AU; and research groups at Danish universities SDU, KU, and DTU. The centre also acts as coordinator of the international interdisciplinary project FETOTOX.

 

Videnskabelige milepæle

Perfluorinated compounds are related to breast cancer risk in Greenlandic Inuit: A case control study (Bonefeld-Jorgensen EC , et al. Environ Health. 2011 6;10(1):88)

Biomonitoring in Greenland: human biomarkers of exposure and effects – a short review (Bonefeld-Jorgensen EC . Rural Remote Health. 2010;10(2):1362)

Global DNA hypomethylation is associated with high serum-persistent organic pollutants in Greenlandic Inuit (Rusiecki JA, et al. Environ Health Perspect.2008;116(11):1547–52)

Relation between serum xenobiotic induced receptor activities, DNA damage and sperm apoptotic markers in European and Inuit populations (Long M, et al. Reproduction. 2007;133(2):517–30)

SPE-HPLC purification of endocrine-disrupting compounds from human serum for assessment of xenoestrogenic activity (Hjelmborg PS, et al. Anal Bioanal Chem. 2006;385(5):875–87)

 

Metoder og teknologier (se også Toksikologi)

Center for Arktisk Medicin har ekspertise og erfaring i en række metoder og teknologier indenfor befolkningsundersøgelser, måling af hormonforstyrrende effekter samt målinger af DNA ændringer. 

 • Monitering af ophobede kemikalier (POPs) i den grønlandske befolkning.
 • Bestemmelse af biologiske effekter af serum POPs ved SPE-HPLC fraktionering. Eksempler på POPs: PCB, DDT/DDE, Perflourerede kemikalier (PFCs).
 • Måling af DNA ændringer (methylering, DNA brud/skader).
 • Epidemiologiske studier med fokus på POP eksponering, livsstil og sygdom, vs. fx. reproduktion, fosterudvikling, kræft, fedme og allergi.
 • Sammenlignende atktiske eksponeringsstudier mellem inuit, dyr og atmosfæren.
 • Sammenligning af genotyper mellem inuitter og europæere.

 

 

 

Kontakt

Professor, Centerleder Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen, ebj@ph.au.dk

Lektor Manhai Long, ml@ph.au.dk