Sport og Kropskultur

Forskningsenheden Sport og Kropskultur fokuserer sit arbejde inden for den fælles ramme ”Life in Competition”. Rammen er valgt på baggrund af den antagelse, at konkurrencen i samfundet er blevet skærpet under indtryk af globaliseringen, hvilket har konsekvenser på en række livs- og samfundsområder. Forskningsenheden har derfor som målsætning at oparbejde viden om – og udnytte hidtil opnåede indsigter i – konkurrencesportens vilkår og virkemåde, som grundlag for udvikling af nye kulturanalytiske perspektiver. Ambitionen er på den måde at undersøge de menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser af bevægelsen fra velfærdsstat til konkurrencestat. Hvad er mulighederne og konsekvenserne ved det konkurrenceorienterede liv – Life in Competition?

Den overordnede forskningsstrategi er, at tage ved lære af erfaringerne fra sporten med henblik på at finde måder at udnytte konkurrencens stimulerende effekter på, uden samtidig at fremme dens negative konsekvenser. Med overgangen fra amatørisme til en stadig mere lukrativ professionalisme er konkurrencen i sporten over de sidste 40 år blevet skærpet og stimuleret, hvilket har højnet niveauet men også eksponeret den intensiverede konkurrences skyggesider. Det er de mangeartede konsekvenser af dette der undersøges under rammen Life in Competition.

Sport og kropskultur er en interdisciplinær forskningsgruppe, der består af forskere skolet i forskellige humanistisk-samfundsvidenskabelige fagområder. Forskningen trækker derfor på et bredt teoretisk og metodisk register, der spænder fra antropologi over filosofi, historie og pædagogik, til psykologi og sociologi.

Sport og kropskultur er internationalt orienteret og er aktuelt hjemsted for og leder af såvel the International Network of Humanistic Doping Research, INHDR og the International Network for Research In Sports and Migration Issues (spomi-net).

Emnemæssigt fokuseres på fænomener i samtiden med relevans for det danske og internationale samfund. Enheden er samlet om at generere viden og ekspertise inden for specifikke områder af samtidens idræts- og kropskultur for derigennem at skabe grundlag for at producere analyser, der kan gøre nytte som samtidsdiagnoser. Overordnet set kan forskningsenhedens arbejde derfor forstås som en særlig form for sundhedsforskning, rettet mod samfundslegemet.

Medarbejdere

Ask Vest Christiansen, Lektor, Institut for Folkesundhed - Idræt
Verner Møller, Professor, Institut for Folkesundhed - Idræt