Biologisk Idrætsteori

Om Biologisk Idrætsteori

Den idrætsbiologiske forskningsenhed har specialiseret sig i udførelse af træningsstudier på idrætsudøvere og en række patientgrupper. Træningsstudierne har både fysiologiske, sundhedsmæssige og præstationsmæssige og perspektiver. Forskningsenhedens interesseområde kan inddeles i følgende temaer:

  • Akutte og varige fysiologiske og biomekaniske tilpasninger til fysisk træning
  • Betydningen af fysisk træning for sundhed og funktionsevne i udvalgte patientgrupper og risiko-populationer
  • Fysisk træning og præstationsoptimering for idrætsudøvere

Forskningen omfatter anvendte studier på idrætsudøvere, kliniske studier på patienter, såvel som basalforskning inden for neuromuskulære og biomekaniske aspekter af træning og fysisk aktivitet. Basalforskningen er samtidig et stærkt fundament for de udførte træningsstudier og sikrer høj kvalitet i måling af træningens effekt og muliggør studier af mekanismerne bag træningstilpasningerne.

Ansatte i den idrætsbiologiske forskningsenhed varetager samtidig undervisningen på Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Idræt.

Faciliteter

Enheden råder over veludstyrede laboratorier til fysiologisk og biomekanisk forskning.

Desuden forefindes avancerede styrketræningsfaciliteter og cardiorespiratorisk laboratorium til gennemførelse af superviseret og kontrolleret træning.

Faciliteterne omfatter udstyr til måling af bevægelsesanalyser og funktionelle muskelstyrkemålinger (high-speed videooptagere, kraftplatforme, isokinetisk dynamometer), samt metaboliske tests (iltoptagelsesmåling, laktatmåling). Der findes endvidere molekylærbiologi- og biokemilaboratorier samt laboratorier, hvor muskelfunktion og muskelmetabolisme kan undersøges på celleniveau.

Metoder

Vores kompetencer er at kunne planlægge, gennemføre og evaluere interventionsundersøgelser af fysisk træning.

  • Superviseret kontrolleret træning af forskellig art
  • Fysiske test af muskelfunktion, kredsløb etc.
  • In-vitro modeller med isolerede muskler
  • Humane muskelbiopsier og blodprøver
  • Biokemiske og fysiologiske målinger på blod og muskler
  • Molekylærbiologiske målinger på muskelvæv, real-time PCR, western blot etc.
  • Biomekaniske metoder, kraftplatform, high speed camera, inverse dynamics

Medarbejdere

Mette Hansen, Lektor, Institut for Folkesundhed - Idræt
Thomas Bull Andersen, Lektor, Institut for Folkesundhed - Idræt
Ulrik Dalgas, Lektor, Institut for Folkesundhed - Idræt