Kost, livsstil og genetisk følsomhed

Kosten er kroppens byggesten.  Hver dag indtager hver dansker i gennemsnit 3 kg mad og drikke svarende til et helt ton på et år. Kosten er selvsagt afgørende for vores sundhed, på godt og på ondt.

Studier af ændringer i sygelighed over tid samt studier af ændringer i sygelighed blandt personer, som skifter miljø, har vist, at livsstil herunder kost må spille en afgørende rolle for sygelighed og dødelighed. Vi undersøger sammenhænge mellem livsstil, kost og sundhed samt sygelighed. Centrale problemstillinger er:

  • Hvordan er sammenhængen mellem kost og sygelighed samt dødelighed?
  • Hvordan kan ændringer i kosten bidrage til at forebygge de store folkesygdomme som kræft, hjertesygdom, sukkersyge og andre tilstande, der kan føre til invaliditet og for tidlig død?
  • Hvordan er sammenhængen mellem kost og overvægt?
  • Hvordan er sammenhængen mellem overvægt, vægtændringer og sygelighed samt dødelighed?
  • Hvilken rolle spiller genetisk følsomhed for betydningen af kost og livsstil?

Tidligere undersøgte forskningen hovedsageligt virkningen af de enkelte elementer i kosten eksempelvis enkelt fødevarer eller enkelt næringsstoffer. Vi forholder os til den samlede virkning af kosten og undersøger kostmønstre samt hvad der sker, hvis man udskifter en bestemt fødevare med en anden. Hvordan ændres sygdomsrisikoen for eksempel, hvis man i stedet for meget kød begynder at spise mange grønsager?

Kosten er en del af den samlede livsstil, og betydningen af kost og livsstil afhænger delvist også af vores arvelige baggrund. Mange studier ser derfor på samspillet mellem både kost, livsstil, genetik og sygelighed samt dødelighed

Viden om elementer i kost eller livsstil, som har betydning for sygelighed og dødelighed, åbner mulighed for forebyggelse med udgangspunkt i den enkelte eller på samfundsniveau. Endvidere vil det være muligt at udpege personer, som har en særlig høj risiko for at udvikle sygdom, og give disse et skræddersyet forslag, der bedst muligt forebygger sygdom hos netop dem. 

Projekter

diet and health - illustration

  1. Kost, kræft og helbred er et follow-up studie, hvor vi ser på sammenhængen mellem kost, livsstil, genetisk følsomhed og sygelighed samt dødelighed blandt 57.000 deltagere, som vi har fulgt i omkring 15 år.
  2. I det fælles europæiske forskningssamarbejde European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), hvor vi følger 520.000 deltagere fra 10 forskellige lande herunder deltagerne fra Kost, kræft og helbred ser vi på sammenhænge mellem kost, livsstil og udvikling af kræftsygdomme, hjertekarsygdomme og sukkersyge.
  3. Vi forsker i årsager til og konsekvenser af overvægt i de danske forskningssamarbejder Danish Obesity Research Center og Diet, Obesity and Genes. Data fra Kost,  kræft og helbred anvendes til studier af kostens og genetikken betydning for udvikling af overvægt og til studier af betydningen af ændringer i kropsbygning for sygelighed og dødelighed.
  4. Vi undersøger, om fisk og fiskeolier i kosten kan forebygge hjerteflimmer, som er en farlig forstyrrelse i hjertets rytme. Dette foregår i et tværfagligt projekt, som er finansieret afStatens Strategiske Forskningsråd. Projektet gennemføres i samarbejde med kolleger i England og USA.
  5. Vi undersøger betydningen af kostmønstre samt udbytning af fødefarer og energigivende næringsstoffer for opståen af blodpropper i hjertet. Projektet er finansieret af det Strategiske Forskningsråd og foregår i samarbejde med kolleger fra København og Harvar School of Public Health i USA.

Metoder

Mange undersøgelser baseres på Kost, kræft og helbred, som er en undersøgelse med 57.000 deltagere. De var i alderen 50-65 år ved rekrutteringen i 1993-97 og følges nu gennem de danske registre herunder Landspatientregistret, Cancerregistret og Diabetes registret. Ved indgang i studiet blev der indsamlet oplysninger om kost, livsstil og kropsbygning samt biologisk materiale herunder blod, fedtvæv, urin og negle.

Kost, kræft og helbred er en del af European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, hvor vi samlet følger 520.000 deltagere. For alle deltagere har vi data svarende til de data, vi indsamlede i forbindelse med Kost, kræft og helbred.

Kontakt

Professor Kim Overvad, ko@ph.au.dk

Lektor Marianne Uhre Jakobsen, muj@ph.au.dk

Lektor Christina Dahm, ccd@ph.au.dk