Om Instituttet

Vi løser opgaver, som er til gavn for befolkningens sundhed. Der er en lang tradition for videnudveksling og samarbejde med offentlige institutioner herunder kommuner, regioner, hospitalsvæsen, almen praksis og interesseorganisationer. Instituttet har et særligt samarbejde med Region Midtjylland. Endvidere har instituttet et tæt samarbejde med Forskningsenheden for Almen praksis.

Vi anvender vores faglige viden til at engagere os, hvor vi på et dokumenteret grundlag kan påvirke den samfundsmæssige udvikling. Instituttets medarbejdere er repræsenteret i mange råd, nævn, foreninger og udvalg, hvor forskernes synspunkter er yderst relevante.

Instituttets fagområder dækker blandt andet humanistisk, biomekanisk og biologisk idrætsforskning, pleje og omsorg, samspil mellem patient og sygeplejerske, sundhedsfremme, biostatistisk og epidemiologisk metodeforskning, kost og helbred, reproduktionsforskning, miljøtoksikologi, arbejdsmedicin, luftforurening, arktisk miljø, forebyggelse af folkesygdomme i almen praksis, rehabilitering, socialmedicin, sundhedsøkonomi, sundhedstjeneste forskning, fysisk aktivitet og sundhed, trivsel og sundhed hos børn og unge, kvalitativ metode, international sundhed.

Forskning

Vores vision er at bidrage til udvikling af sundheden i befolkningen nationalt og internationalt gennem forskning og uddannelse. Vi formidler forskningsresultater til offentligheden, til relevante forskningsmiljøer og til andre brugere samt medvirker ved implementering af forskningsresultater.

Forskningen er karakteriseret ved en høj grad af interdisciplinaritet og samarbejde med andre forskere nationalt og internationalt.

Uddannelse

Instituttet bidrager til uddannelse af læger på medicinstudiet. Derudover bidrager instituttet med en lang række kurser på forskeruddannelsen ved Health, blandt andet Kursus i Basal Biostatistik og Kurser i Forskningsmetoder.

Instituttet står for en række uddannelser indenfor det folkesundhedsvidenskabelige område: Bachelor og kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, Bachelor og kandidatuddannelsen i Idræt, Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Suppleringsuddannelsen til den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og Master i Klinisk Sygepleje.