Sektioner

Forskningen ved Institut for Folkesundhed er organiseret i følgende sektioner:

Sektion for Almen Medicin

Sektionen for Almen Medicin beskæftiger sig med prægraduat og i mindre grad med postgraduat undervisning samt med kvalitetsudvikling og forskning i relation til almen praksis

Sektion for Biostatistik

Sektionens forskning omfatter statistisk metodologisk forskning primært med relevans for sundhedsvidenskab. 

Sektion for Epidemiologi

Sektion for Epidemiologi forsker i forhold omkring reproduktion samt i årsager til de store folkesygdomme.

Sektion for Idræt

Sektion for Idræt ved Institut for Folkesundhed har det overordnede ansvar for forskning i idrætsrelaterede spørgsmål og undervisning af idrætsstuderende.

Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

Sektion for Klinisk Socialmedicin skaber viden, der kan omsættes til målrettede indsatser, som kan mindske udstødelsen fra arbejdsmarkedet.

Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed

Sektionens forskning er fokuseret på at afdække hvordan miljøfaktorer i kost, drikkevand samt i luft ude og inde såvel som på arbejdspladsen påvirker folkesundheden. Herunder udvikler vi metoder til at måle og vurdere eksponeringer såvel i miljøet som i mennesker.

Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen

Sektionen bedriver forskning i sundhedsfremme og forebyggelse på individ-, organisations- og systemniveau i lokale, nationale og globale kontekster.

Sektion for Sygepleje

Sektion for Sygeplejes mission er gennem forskning, forskningsbaseret uddannelse og formidling at bidrage til befolkningens sundhed.

Instituttet reorganiserer

 

Institut for Folkesundhed er i gang med en reorganisering, som bl.a. betyder, at de nuværende otte sektioner reduceres til tre.

Vi forventer at have instituttets nye organisering på plads ved udgangen af 2018, og indtil da er det fortsat de gamle sektioner, vi præsenterer her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et medlem af institutledelsen.