Sektion for Almen Medicin

Om os

Sektionen for Almen Medicin beskæftiger sig med kvalitetsudvikling og forskning i relation til almen praksis og grænsefladerne til den praktiserende læges samarbejdspartnere f.eks. i primær-kommunen, lokalsamfundet og det sekundære sundhedsvæsen.

Medarbejdere

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Forskning

Der forskes på sektion for almen medicin i spørgsmål som:

  • Bedres den enkeltes livskvalitet, reduceres risikoen for livsstilsrelaterede sygdomme og øges livslængde ved at tilbyde helbredsundersøgelser og samtaler i almen praksis?
  • Hvordan motiverer almen praksis bedst den enkelte til en sundere adfærd?
  • Hvordan hjælper man bedste den enkelte til en sundere adfærd og til kompliance til evt. forebyggede medicin?
  • Hvilke faktorer prædikterer usund livsstil, livsstilsrelateret sygdom og tidlig død?

Læs mere om forskning i almen medicin

Forskningspublikationer

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Instituttet reorganiserer

 

Institut for Folkesundhed er i gang med en reorganisering, som bl.a. betyder, at de nuværende otte sektioner reduceres til tre.

Vi forventer at have instituttets nye organisering på plads ved udgangen af 2018, og indtil da er det fortsat de gamle sektioner, vi præsenterer her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et medlem af institutledelsen.

Medarbejdere

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Kontakt

Sekretariatsleder Annette Bachmann
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

E-mail: ph@au.dk
Tlf: 87 16 79 36