Sektion for Biostatistik

Om os

Sektionens forskning omfatter statistisk metodologisk forskning primært med relevans for sundhedsvidenskab. Herudover har vi et løbende samarbejde med læger og tandlæger fra en række sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer omkring løsning af statistiske problemer og udvikling af relevant statistisk metodik.

Medarbejdere

Niels Trolle Andersen
Lektor

Tlf.: +4587167994
E-mail:


Bo Martin Bibby
Lektor

Tlf.: +4587167996
E-mail:


Mogens Erlandsen
Lektor

Tlf.: +4587167993
E-mail:


Morten Frydenberg
Lektor

Tlf.: +4587167992
E-mail:


Therese Koops Grønborg
Adjunkt

Tlf.: +4587168476
E-mail:


Stefan Nygaard Hansen
Adjunkt

Tlf.: +4587168476
E-mail:

Mette Lise Lousdal
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587167997
E-mail:
Erik Thorlund Parner
Professor

Tlf.: +4587167995
E-mail:


Henrik Støvring
Lektor

Tlf.: +4587167991
E-mail:


Aparna Udupi
Statistiker

E-mail:


Michael Væth
Professor

Tlf.: +4587167987
E-mail:

Rådgivning og konsulentvirksomhed

Statistisk rådgivning ydes til fakultetets ph.d.-studerende og medarbejdere i eksperimentel og klinisk medicin og odontologi gennem core-faciliteten Biostatistical Advisory Service (BIAS).

Ved sådanne samarbejder bistår sektionens medarbejdere jævnligt med specialiseret viden og som sparringspartnere til udvikling af nye projekter. Afdelingens medarbejdere deltager endvidere i flere større forskningsprojekter og samarbejder løbende med en række af fakultetets forskningsmiljøer.

Forskning

Den metodologiske forskning kan opdeles i følgende hovedområder

  • Analyse af registerbaserede epidemiologiske undersøgelser. Det drejer sig primært om forskellige typer af ”time-to-event” data, hvor der fortsat er brug for nyudvikling af metoder, som dels afspejler strukturen af registerdata (f.eks. trunkering, forsinket rapportering og misklassifikation) og dels kan anvendes til løsning af mere komplicerede hændelsesforløb (f.eks. gentagne hændelser, flere typer hændelser og flerdimensionale data).
  • Metoder til analyse af longitudinelle data. I eksperimentelle såvel som observationelle undersøgelser foretages ofte gentagne målinger af en lang række forhold. Analyse af sådanne data skal tage hensyn til en måske kompliceret korrelationsstruktur, da variationen i data både vil repræsentere intra- og inter-individuelle forhold. Dette forskningsområde omfatter også metoder til analyse af farmakokinetiske og farmakodynamiske data.
  • Sammenligning og evaluering af målemetoder. Der sker løbende en udvikling af diagnostiske test og der er derfor et stort behov for optimale statistiske metoder til vurdering af disse.

Læs mere om forskning i biostatistik

Forskningspublikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Sektionsleder

Niels Trolle Andersen

Lektor
M
H bygn. 1261, 219
P +4587167994
P +4521725480

Medarbejdere

Niels Trolle Andersen
Lektor

Tlf.: +4587167994
E-mail:


Bo Martin Bibby
Lektor

Tlf.: +4587167996
E-mail:


Mogens Erlandsen
Lektor

Tlf.: +4587167993
E-mail:


Morten Frydenberg
Lektor

Tlf.: +4587167992
E-mail:


Therese Koops Grønborg
Adjunkt

Tlf.: +4587168476
E-mail:


Stefan Nygaard Hansen
Adjunkt

Tlf.: +4587168476
E-mail:

Mette Lise Lousdal
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587167997
E-mail:
Erik Thorlund Parner
Professor

Tlf.: +4587167995
E-mail:


Henrik Støvring
Lektor

Tlf.: +4587167991
E-mail:


Aparna Udupi
Statistiker

E-mail:


Michael Væth
Professor

Tlf.: +4587167987
E-mail:

Kontakt

Sektion for Biostatistik
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
Bygning 1261
DK-8000 Aarhus C

Find os på Google Maps

Telefon: 87 16 79 73 eller 87 16 79 89
E-mail: pkh@ph.au.dk eller linda@ph.au.dk