Sektion for Biostatistik

Om os

Sektionens forskning omfatter statistisk metodologisk forskning primært med relevans for sundhedsvidenskab. Herudover har vi et løbende samarbejde med læger og tandlæger fra en række sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer omkring løsning af statistiske problemer og udvikling af relevant statistisk metodik.

Medarbejdere

Helle Al-Hakem
Studenterunderviser

E-mail:


Niels Trolle Andersen
Lektor

Tlf.: +4587167994
E-mail:


Bo Martin Bibby
Lektor

Tlf.: +4587167996
E-mail:Therese Koops Grønborg
Adjunkt

Tlf.: +4587168476
E-mail:


Stefan Nygaard Hansen
Adjunkt

Tlf.: +4587168476
E-mail:


Jens Søndergaard Jensen
Statistiker

E-mail:
Mette Lise Lousdal
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587167997
E-mail:


Katrine Bødkergaard Nielsen
Videnskabelig assistent

E-mail:


Morten Overgaard
Tlf.: +4587155708
E-mail:


Erik Thorlund Parner
Professor

Tlf.: +4587167995
E-mail:


Henrik Støvring
Lektor

Tlf.: +4587167991
E-mail:


Aparna Udupi
Statistiker

E-mail:


Michael Væth
Professor

Tlf.: +4587167987
E-mail:

Rådgivning og konsulentvirksomhed

Statistisk rådgivning ydes til fakultetets ph.d.-studerende og medarbejdere i eksperimentel og klinisk medicin og odontologi gennem core-faciliteten Biostatistical Advisory Service (BIAS).

Ved sådanne samarbejder bistår sektionens medarbejdere jævnligt med specialiseret viden og som sparringspartnere til udvikling af nye projekter. Afdelingens medarbejdere deltager endvidere i flere større forskningsprojekter og samarbejder løbende med en række af fakultetets forskningsmiljøer.

Forskning

Den metodologiske forskning kan opdeles i følgende hovedområder

  • Analyse af registerbaserede epidemiologiske undersøgelser. Det drejer sig primært om forskellige typer af ”time-to-event” data, hvor der fortsat er brug for nyudvikling af metoder, som dels afspejler strukturen af registerdata (f.eks. trunkering, forsinket rapportering og misklassifikation) og dels kan anvendes til løsning af mere komplicerede hændelsesforløb (f.eks. gentagne hændelser, flere typer hændelser og flerdimensionale data).
  • Metoder til analyse af longitudinelle data. I eksperimentelle såvel som observationelle undersøgelser foretages ofte gentagne målinger af en lang række forhold. Analyse af sådanne data skal tage hensyn til en måske kompliceret korrelationsstruktur, da variationen i data både vil repræsentere intra- og inter-individuelle forhold. Dette forskningsområde omfatter også metoder til analyse af farmakokinetiske og farmakodynamiske data.
  • Sammenligning og evaluering af målemetoder. Der sker løbende en udvikling af diagnostiske test og der er derfor et stort behov for optimale statistiske metoder til vurdering af disse.

Læs mere om forskning i biostatistik

Forskningspublikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Instituttet reorganiserer

 

Institut for Folkesundhed er i gang med en reorganisering, som bl.a. betyder, at de nuværende otte sektioner reduceres til tre.

Vi forventer at have instituttets nye organisering på plads ved udgangen af 2018, og indtil da er det fortsat de gamle sektioner, vi præsenterer her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et medlem af institutledelsen.

Kontakt

Sekretariatsleder Annette Bachmann
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

E-mail: ph@au.dk
Tlf: 87 16 79 36

Medarbejdere

Helle Al-Hakem
Studenterunderviser

E-mail:


Niels Trolle Andersen
Lektor

Tlf.: +4587167994
E-mail:


Bo Martin Bibby
Lektor

Tlf.: +4587167996
E-mail:Therese Koops Grønborg
Adjunkt

Tlf.: +4587168476
E-mail:


Stefan Nygaard Hansen
Adjunkt

Tlf.: +4587168476
E-mail:


Jens Søndergaard Jensen
Statistiker

E-mail:
Mette Lise Lousdal
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587167997
E-mail:


Katrine Bødkergaard Nielsen
Videnskabelig assistent

E-mail:


Morten Overgaard
Tlf.: +4587155708
E-mail:


Erik Thorlund Parner
Professor

Tlf.: +4587167995
E-mail:


Henrik Støvring
Lektor

Tlf.: +4587167991
E-mail:


Aparna Udupi
Statistiker

E-mail:


Michael Væth
Professor

Tlf.: +4587167987
E-mail: