Sektion for Idræt

Om os

Sektion for Idræt ved Institut for Folkesundhed har det overordnede ansvar for forskning i idrætsrelaterede spørgsmål.

Vi beskæftiger aktuelt 12 videnskabelige og 5 ikke-videnskabelige medarbejdere, 3 ingeniører og laboranter, 4-6 postdocs, 7-12 ph.d.-studerende samt en række eksterne lektorer og undervisningsassistenter. I alt 35-40 medarbejdere.

Idrætsuddannelsen på Aarhus Universitet, der har godt 400 studerende, er tæt knyttet til Sektion for Idræt.

Medarbejdere

Sektionsleder

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Forskningsleder - Biologisk idrætsteori

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Forskningsleder - Sport og Kropskultur

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Medarbejdere

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Forskning

Sektion for Idræt har to forskningsenheder der beskæftiger sig med centrale naturvidenskabelige og humanistisk-samfundsvidenskabelige områder af idræt og fysisk aktivitet.

Under forskningsenheden Biologisk Idrætsteori forskes der i præstationsoptimering inden for muskelfysiologi, kredsløbsfysiologi og bevægelsesanalyser.

Forskningsenheden Sport og Kropskultur koncentrerer sig om kulturanalytiske studier af idræt og kropskultur med vægt på eliteidræt og kropskulturelle ekstremer.

Derudover er afdelingen hjemsted for følgende netværk:

Forskningspublikationer

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Det sker

Idrætslærerdag 2018

Information omkring arrangementet og tilmelding hertil kan findes i dette dokument (PDF): Idrætslærerdag 2018

Instituttet reorganiserer

 

Institut for Folkesundhed er i gang med en reorganisering, som bl.a. betyder, at de nuværende otte sektioner reduceres til tre.

Vi forventer at have instituttets nye organisering på plads ved udgangen af 2018, og indtil da er det fortsat de gamle sektioner, vi præsenterer her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et medlem af institutledelsen.

Kontakt

Sekretariatsleder Annette Bachmann
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

E-mail: ph@au.dk
Tlf: 87 16 79 36

Medarbejdere -responsive

Sektionsleder

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Forskningsleder - Biologisk idrætsteori

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Forskningsleder - Sport og Kropskultur

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Medarbejdere

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.