Sektion for Idræt

Instituttet reorganiserer

 

Institut for Folkesundhed er i gang med en reorganisering, som bl.a. betyder, at de nuværende otte sektioner reduceres til tre.

Vi forventer at have instituttets nye organisering på plads ved udgangen af 2018, og indtil da er det fortsat de gamle sektioner, vi præsenterer her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et medlem af institutledelsen.

Om os

Sektion for Idræt ved Institut for Folkesundhed har det overordnede ansvar for forskning i idrætsrelaterede spørgsmål.

Vi beskæftiger aktuelt 12 videnskabelige og 5 ikke-videnskabelige medarbejdere, 3 ingeniører og laboranter, 4-6 postdocs, 7-12 ph.d.-studerende samt en række eksterne lektorer og undervisningsassistenter. I alt 35-40 medarbejdere.

Idrætsuddannelsen på Aarhus Universitet, der har godt 400 studerende, er tæt knyttet til Sektion for Idræt.

Medarbejdere

Sektionsleder

Ask Vest Christiansen
Lektor

Tlf.: +4587168182
E-mail:

Forskningsleder - Biologisk idrætsteori

Kristian Overgaard
Lektor

Tlf.: +4587168174
E-mail:

Forskningsleder - Sport og Kropskultur

Verner Møller
Professor

Tlf.: +4587168185
E-mail:

Medarbejdere

Anders Kristensen
Ph.d.-studerende

E-mail:Andreas Kjærsgaard Christensen
Undervisningsassistent

E-mail:


Anne Sophie Michelsen
Videnskabelig assistent

E-mail:


Anton Elsner
Undervisningsassistent

E-mail:


Bjarke Andreasen
Studieadjunkt

E-mail:


Camilla Søgaard
Videnskabelig assistent

E-mail:Cuno Rasmussen
AC-medarbejder

Tlf.: +4587168191
E-mail:


Emil Rindom
Ph.d.-studerende

E-mail:Gitte Kaiser Hartvigsen
Laborant

Tlf.: +4587168167
E-mail:Henrik Sørensen
Lektor

Tlf.: +4587168164
E-mail:


Jakob Wang
Videnskabelig assistent

E-mail:


Jan Kahr Sørensen
Studielektor

Tlf.: +4587168184
E-mail:


Janni Mosgaard Jensen
Tlf.: +4587168167
E-mail:
Jesper Madsen
Studenterunderviser

E-mail:
Kristian Vissing
Lektor

Tlf.: +4587168173
E-mail:


Kristian Raun Thomsen
Studielektor

Tlf.: +4587168171
E-mail:


Lars Bo Larsen
Undervisningsassistent

E-mail:


Lars Næsby Hvid
Postdoc

Tlf.: +4593508717
E-mail:Laurits Emil Taul Madsen
Videnskabelig assistent

E-mail:Line Barner Dalgaard
Postdoc

Tlf.: +4587154872
E-mail:


Louise Brok
E-mail:
Mads Sørensen Larsen
Ph.d.-studerende

E-mail:


Malene Kjær
Studielektor

E-mail:
Mette Munk Jensen
Ph.d.-studerende

E-mail:Morten Lanng
Undervisningsassistent

E-mail:


Morten Riemenschneider
Ph.d.-studerende

E-mail:


Noora Ronkainen
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587168192
E-mail:


Peter Løwenstein
Ekstern lektor

E-mail:


Peter Sieljacks
Ph.d.-studerende

E-mail:
Rasmus Bjerregaard
Studenterstudievejleder

E-mail:


Rasmus Bysted Møller
Adjunkt

Tlf.: +4587168487
E-mail:


Sascha Mette Qvortrup
Undervisningsassistent

E-mail:Simon Lønbro
Studieadjunkt

E-mail:


Simon Riis
Ph.d.-studerende

E-mail:Thomas Bull Andersen
Lektor

Tlf.: +4587168165
E-mail:


Thomas August Cortebeeck
Undervisningsassistent

E-mail:


Thorsten Ingemann Hansen
Professor

Tlf.: +4587168172
E-mail:


Tine Vrist Dam
Ph.d.-studerende

E-mail:


Tue Kjølhede
Postdoc

Tlf.: +4587168163
E-mail:


Ulrik Dalgas
Lektor

Tlf.: +4587168176
E-mail:


Forskning og udvikling

Sektion for Idræt har to forskningsenheder og en praktisk-teoretisk udviklingsenhed, der beskæftiger sig med centrale naturvidenskabelige og humanistisk-samfundsvidenskabelige områder af idræt og fysisk aktivitet.

Under forskningsenheden Biologisk Idrætsteori forskes der i præstationsoptimering inden for muskelfysiologi, kredsløbsfysiologi og bevægelsesanalyser.

Forskningsenheden Sport og Kropskultur koncentrerer sig om kulturanalytiske studier af idræt og kropskultur med vægt på eliteidræt og kropskulturelle ekstremer.

Den praktisk-teoretiske udviklingsenhed tager udgangspunkt i den praktiske idræt og har et anvendelsesorienteret perspektiv på formidling og bevægelseslære.

Derudover er afdelingen hjemsted for følgende netværk:

Forskningspublikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Det sker

Idrætslærerdag 2018

Slides fra oplægsholderne til Idrætslærerdagen kan findes her:

Kontakt

Sekretariatsleder Annette Bachmann
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

E-mail: ph@au.dk
Tlf: 87 16 79 36

Medarbejdere -responsive

Sektionsleder

Ask Vest Christiansen
Lektor

Tlf.: +4587168182
E-mail:

Forskningsleder - Biologisk idrætsteori

Kristian Overgaard
Lektor

Tlf.: +4587168174
E-mail:

Forskningsleder - Sport og Kropskultur

Verner Møller
Professor

Tlf.: +4587168185
E-mail:

Medarbejdere

Anders Kristensen
Ph.d.-studerende

E-mail:Andreas Kjærsgaard Christensen
Undervisningsassistent

E-mail:


Anne Sophie Michelsen
Videnskabelig assistent

E-mail:


Anton Elsner
Undervisningsassistent

E-mail:


Bjarke Andreasen
Studieadjunkt

E-mail:


Camilla Søgaard
Videnskabelig assistent

E-mail:Cuno Rasmussen
AC-medarbejder

Tlf.: +4587168191
E-mail:


Emil Rindom
Ph.d.-studerende

E-mail:Gitte Kaiser Hartvigsen
Laborant

Tlf.: +4587168167
E-mail:Henrik Sørensen
Lektor

Tlf.: +4587168164
E-mail:


Jakob Wang
Videnskabelig assistent

E-mail:


Jan Kahr Sørensen
Studielektor

Tlf.: +4587168184
E-mail:


Janni Mosgaard Jensen
Tlf.: +4587168167
E-mail:
Jesper Madsen
Studenterunderviser

E-mail:
Kristian Vissing
Lektor

Tlf.: +4587168173
E-mail:


Kristian Raun Thomsen
Studielektor

Tlf.: +4587168171
E-mail:


Lars Bo Larsen
Undervisningsassistent

E-mail:


Lars Næsby Hvid
Postdoc

Tlf.: +4593508717
E-mail:Laurits Emil Taul Madsen
Videnskabelig assistent

E-mail:Line Barner Dalgaard
Postdoc

Tlf.: +4587154872
E-mail:


Louise Brok
E-mail:
Mads Sørensen Larsen
Ph.d.-studerende

E-mail:


Malene Kjær
Studielektor

E-mail:
Mette Munk Jensen
Ph.d.-studerende

E-mail:Morten Lanng
Undervisningsassistent

E-mail:


Morten Riemenschneider
Ph.d.-studerende

E-mail:


Noora Ronkainen
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587168192
E-mail:


Peter Løwenstein
Ekstern lektor

E-mail:


Peter Sieljacks
Ph.d.-studerende

E-mail:
Rasmus Bjerregaard
Studenterstudievejleder

E-mail:


Rasmus Bysted Møller
Adjunkt

Tlf.: +4587168487
E-mail:


Sascha Mette Qvortrup
Undervisningsassistent

E-mail:Simon Lønbro
Studieadjunkt

E-mail:


Simon Riis
Ph.d.-studerende

E-mail:Thomas Bull Andersen
Lektor

Tlf.: +4587168165
E-mail:


Thomas August Cortebeeck
Undervisningsassistent

E-mail:


Thorsten Ingemann Hansen
Professor

Tlf.: +4587168172
E-mail:


Tine Vrist Dam
Ph.d.-studerende

E-mail:


Tue Kjølhede
Postdoc

Tlf.: +4587168163
E-mail:


Ulrik Dalgas
Lektor

Tlf.: +4587168176
E-mail: