Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

Om os

Socialmedicineren (sociallægen) hjælper med at undersøge og diagnosticere mennesker med diffuse og svære symptomer, som ofte har en reel baggrund i psykosociale belastninger, personlighedsforstyrrelser eller nedslidning. Socialmedicineren bidrager til at forklare og forstå disse menneskers nedsatte funktionsevne og til at sikre et mere målrettet arbejde med at forbedre funktionsevnen.

Forskning

Målet for Sektion for Klinisk Socialmedicin og rehabiliterings forskning er at skabe viden, der kan omsættes til målrettede indsatser, som kan mindske udstødelsen fra arbejdsmarkedet

Flere og flere får livsstilsrelaterede sygdomme og 40% af danskerne har en kronisk sygdom, som kan give betydelige gener i hverdagen. Forskning i klinisk socialmedicin skal tilvejebringe et evidensbaseret grundlag for indsatsen overfor især sygedagpengemodtagere og kronisk syge, så de trods helbredsmæssige gener kan få et aktivt liv, så vidt muligt også på arbejdsmarkedet.

Afdelingen for Klinisk Socialmedicin er en integreret del af Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed i region Midtjylland. Afdelingen udfører i stort omfang klinisk arbejde i kommunerne. Forskerne er derfor i tæt kontakt med den praktiske virkelighed.

Læs mere om forskning i Arbejdsrettet rehabilitering og almen rehabilitering

Forskningspublikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Sektionsleder

Claus Vinther Nielsen

Klinisk professor
M
P +4587397561
P +4522239488

Kontakt

Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
MarselisborgCentret
P.P.Ørumsgade 9-11
Bygning 1B
8000 Aarhus C

Find os på Google Maps