Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed

Om os

Sektionens forskning er fokuseret på at afdække hvordan miljøfaktorer i kost, drikkevand samt i luft ude og inde såvel som på arbejdspladsen påvirker folkesundheden. Herunder udvikler vi metoder til at måle og vurdere eksponeringer såvel i miljøet som i mennesker.

Medarbejdere


Herman Autrup
Professor

Tlf.: +4587168029
E-mail:


Per I. Bank-Nielsen
Videnskabelig assistent

E-mail:Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen
Centerleder, adj. professor, lektor

E-mail:
Poul Frost
Klinisk lektor

Tlf.: +4578464290
E-mail:Vibeke Heitmann Gutzke
Laboratoriefunktionær

Tlf.: +4587167865
E-mail:

Søren K. Kjærgaard
Lektor

Tlf.: +4587168024
E-mail:Manhai Long
Lektor

Tlf.: +4593509033
E-mail:


Fatina Maarouf
Studentermedhjælper

E-mail:


Kathrine Pape Madsen
Ph.d.-studerende

E-mail:

Peter Ravn
Måletekniker

Tlf.: +4587167867
E-mail:


Signe Timm
Ph.d.-studerende

E-mail:
Hodan Mohamed Abdi Yusuf
Studentermedhjælper

E-mail:


Pia Viuf Ørby
Gæsteforsker

Tlf.: +4587158595
E-mail:


Kirsten Østergaard
Laboratoriefunktionær

Tlf.: +4587168014
E-mail:

Forskning

Forskningen kan kategoriseres i to hovedgrupper med et vist overlap. Begge grupper omfatter årsagssøgende studier samt metodeudviklings- og valideringsprojekter.

Effekter af luftbårne påvirkninger

Luftforureninger i inde-, ude- og arbejdsmiljøet undersøges med henblik på vurdering af disses betydning for irritationssymptomer, inflammation, effekter på luftvejene, og dannelse af DNA-addukter, som er biomarkører for carcinogen effekt. Aktuelt undersøges betydningen af partikeleksponering (forskellige husstøvstyper, mikroorganismer, mel, diesel) for personer med forskellig følsomhed fx astma. Studierne er primært årsags søgende med det overordnede formål at danne grundlag for forebyggelse via regulering af byggeriet, bygningsvedligehold, arbejdsmiljøet, trafikken etc. fx. via tekniske løsninger.

Klimakamrene

Klimakamrene er en funktion under sektionen. Her er det muligt at simulere forskellige typer og nøjagtige niveauer af eksponeringer i luften ved hjælpe af kamrenes avancerede eksponeringsudstyr og måleapparatur.

Gen-Miljø interaktioner

Forskellige genetiske polymorfiers betydning for følsomheden overfor genotoksiske stoffer (fx tobaksrøg) undersøges. Disse undersøgelser vil give ny viden om særligt følsomme grupper og kan danne grundlag for fremtidig specifik risikovurdering og -håndtering.

Læs mere om forskning i:

Forskningspublikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Instituttet reorganiserer

 

Institut for Folkesundhed er i gang med en reorganisering, som bl.a. betyder, at de nuværende otte sektioner reduceres til tre.

Vi forventer at have instituttets nye organisering på plads ved udgangen af 2018, og indtil da er det fortsat de gamle sektioner, vi præsenterer her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et medlem af institutledelsen.

Kontakt

Sekretariatsleder Annette Bachmann
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

E-mail: ph@au.dk
Tlf: 87 16 79 36