Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed

Om os

Sektionens forskning er fokuseret på at afdække hvordan miljøfaktorer i kost, drikkevand samt i luft ude og inde såvel som på arbejdspladsen påvirker folkesundheden. Herunder udvikler vi metoder til at måle og vurdere eksponeringer såvel i miljøet som i mennesker.

Medarbejdere


Herman Autrup
Professor

Tlf.: +4587168029
E-mail:Christiane Beer
Tlf.: +4587168027
E-mail:Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen
Centerleder, Professor

Tlf.: +4587168012
E-mail:Duy Anh Dang
Proces Bioteknolog

Tlf.: +4587168015
E-mail:
Poul Frost
Klinisk lektor

Tlf.: +4578464290
E-mail:


Charlotte Hansen Gabel
Videnskabelig assistent

E-mail:


Mandana Ghisari
Postdoc

Tlf.: +4587168021
E-mail:Vibeke Heitmann Gutzke
Laboratoriefunktionær

Tlf.: +4587167865
E-mail:Gitte Juel Holst
Tlf.: +4520997119
E-mail:


Søren K. Kjærgaard
Lektor

Tlf.: +4587168024
E-mail:Manhai Long
Lektor

Tlf.: +4587168005
E-mail:
Kathrine Pape Madsen
Ph.d.-studerende

E-mail:


Peter Ravn
Måletekniker

Tlf.: +4587167867
E-mail:


Karin Rosenkilde Laursen
Forskningsassistent

E-mail:


Vivi Schlünssen
Lektor

Tlf.: +4587168032
E-mail:


Torben Sigsgaard
Professor

Tlf.: +4587168013
E-mail:

Maria Wielsøe
Tlf.: +4587168008
E-mail:Pia Viuf Ørby
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587158538
E-mail:


Kirsten Østergaard
Laboratoriefunktionær

Tlf.: +4587168014
E-mail:

Forskning

Forskningen kan kategoriseres i to hovedgrupper med et vist overlap. Begge grupper omfatter årsagssøgende studier samt metodeudviklings- og valideringsprojekter.

Effekter af luftbårne påvirkninger

Luftforureninger i inde-, ude- og arbejdsmiljøet undersøges med henblik på vurdering af disses betydning for irritationssymptomer, inflammation, effekter på luftvejene, og dannelse af DNA-addukter, som er biomarkører for carcinogen effekt. Aktuelt undersøges betydningen af partikeleksponering (forskellige husstøvstyper, mikroorganismer, mel, diesel) for personer med forskellig følsomhed fx astma. Studierne er primært årsags søgende med det overordnede formål at danne grundlag for forebyggelse via regulering af byggeriet, bygningsvedligehold, arbejdsmiljøet, trafikken etc. fx. via tekniske løsninger.

Gen-Miljø interaktioner

Forskellige genetiske polymorfiers betydning for følsomheden overfor genotoksiske stoffer (fx tobaksrøg) undersøges. Disse undersøgelser vil give ny viden om særligt følsomme grupper og kan danne grundlag for fremtidig specifik risikovurdering og -håndtering.

Læs mere om forskning i:

Forskningspublikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Sektionsleder

Torben Sigsgaard

Professor
M
H bygn. 1260, 326
P +4587168013
P +4528992426

Kontakt

Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
Bygning 1260
8000 Aarhus C

Find os på Google Maps

Telefon: 87 16 79 73 eller 87 16 79 89
E-mail: pkh@ph.au.dk eller linda@ph.au.dk