Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen

Om os

Sektionen bedriver forskning i sundhedsfremme og forebyggelse på individ-, organisations- og systemniveau i lokale, nationale og globale kontekster med det formål at fremme befolkningers sundhed. Med udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb arbejder vi tværdisciplinært og med mange forskellige forskningstilgange og –metoder.

Forskning

Sektionen er nyetableret i sin nuværende form, og vi er igang med at udvikle vores forskningsprofil. Vi har to store forskningsområder. Det ene er udvikling og evaluering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag blandt andet indenfor sundhedsfremmende aktiviteter og tidlig sygdomssporing. For eksempel indenfor diabetes, hjertekarsygdomme og cancer. Begreber som capacity building, health literacy, social ulighed og handlekompetence er i centrum her.

Det andet store forskningsområde er sundhedsvæsenets opbygning, effektivitet og incitament strukturer med fokus på sundhedsøkonomi og organisering. Vi forsker i opbygning og evaluering af sundhedsvæsenets kapacitet, herunder betydningen af inddragelse af forskellige sundhedsprofessionelle, sundhedsarbejdere og anden civilsamfundsstøtte.

Læs mere om forskning i:

Forskningspublikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Instituttet reorganiserer

 

Institut for Folkesundhed er i gang med en reorganisering, som bl.a. betyder, at de nuværende otte sektioner reduceres til tre.

Vi forventer at have instituttets nye organisering på plads ved udgangen af 2018, og indtil da er det fortsat de gamle sektioner, vi præsenterer her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et medlem af institutledelsen.

Kontakt

Sekretariatsleder Annette Bachmann
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

E-mail: ph@au.dk
Tlf: 87 16 79 36