Kommuner og regioner

Forskningsbaseret

konsulentbistand

Til kommuner og regioner

Institut for Folkesundhedsvidenskab tilbyder nu via en ny konsulentordning at dele sin ekspertise indenfor monitorering og evaluering af folkesundheden med danske kommuner og regioner.

Instituttets medarbejdere har stærke kompetencer indenfor monitorering og fremskrivning af folkesundheden ud fra de unikke danske sundhedsregistre og surveys, og med design og evaluering af populationsbaserede interventionsstudier

Instituttets forskere har dokumenteret forsknings- og konsulenterfaring inden for folkesundhed, demografi, biostatistik og sundhedsøkonomi, samt førstehåndskendskab til de danske sundhedsregistre.

Følgende liste giver eksempler på de forskningsbaserede metoder, som instituttet  kan udbyde som konsulentydelser for kommuner og regioner – områder hvor de enten ikke selv råder over de nødvendige kompetencer eller har brug for uvildig, ekstern sparring:

  • Analyse af konkrete sundhedsindikatorer, herunder fortolkning af deres betydning.
  • Udvikling og forbedring af metoder til monitorering af sundhedstilstanden, herunder summariske effektmål.
  • Rådgivning om optimal udnyttelse af eksisterende og nye datakilder i kommunens overvågning og planlægning af folkesundheden.
  • Design og evaluering af populationsbaserede studier indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Analyser af betydningen af manglende svar i surveys eller manglende deltagelse i interventionsstudier.
  • Sundhedsøkonomiske analyser som prioriteringsværktøj ved valg af interventioner.

Muligheden for at købe konsulentbistand gives i et samarbejde mellem Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, og Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, hvilket sikrer den fornødne teoretiske tyngde koblet med kendskab til eksisterende praksis – et samspil, der sikrer relevans og kvalitet.