Efter- og videreuddannelse

Kom til informationsmøde og hør mere om uddannelserne


Informationsmøde i Aarhus 16. januar 2019

Sundhedsfaglig kandidatuddannelsen, Kandidatuddannelsen i sygepleje og Masteruddannelsen i klinsk sygepleje.

Mødet finder sted onsdag d. 16. januar kl. 15.00-19.00 i Aarhus.
Samfundsmedicinsk Aud., Aarhus Universitet, bygn. 1262 – 101, Bartholins Alle, 8000 Aarhus C.

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

15.00Velkomst ved uddannelsesleder Christina Dahm
Præsentation af de tilstedeværende fra Aarhus Universitet
15.10Christina Dahm fortæller om den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse
15.40En studerende fortæller om det at læse på universitetet
16.00Pause
16.10Lektor og ph.d. Dorte Rytter fortæller om fagene på uddannelsen
16.30Optag fortæller om adgangskrav og optagelse
16.55Afslutning

Kandidat i Sygepleje (cand.cur.) og Master i Klinisk Sygepleje

17.10Velkomst ved uddannelsesleder Annelise Norlyk
Præsentation af de tilstedeværende fra AU
17.15Optag fortæller om adgangskrav og optagelse
17.40Annelise Norlyk fortæller om Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje og om Cand.cur uddannelsen, herunder de to linjer Nursing Science- og Advanced Practice Nursing, samt om muligheden for at tage cand. cur. som erhvervskandidat
18.10Annelise Norlyk fortæller om fagene på cand.cur., og lektor Sanne Angel fortæller om fagene i masteruddannelsen og giver eksempler på masterprojekter
18.40En studerende fra kandidatuddannelsen i Sygepleje fortæller om det at være studerende på universitetet
19.00Afslutning

Informationsmøde i Emdrup17. januar 2019

Kandidatuddannelsen i sygepleje og Masteruddannelsen i klinsk sygepleje.

Mødet finder sted torsdag den 17. januar kl. 15.00-17.00 i Emdrup.
Auditoriet, Bygning D 169, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

 

Kandidat i Sygepleje (cand.cur.) og Master i Klinisk Sygepleje

15.00Velkomst ved uddannelsesleder Annelise Norlyk
Præsentation af de tilstedeværende fra Aarhus Universitet
15.10Annelise Norlyk fortæller om Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje og om Cand.cur uddannelsen, herunder de to linjer Nursing Science og Advanced Practice Nursing, samt om muligheden for at tage cand. cur. som erhvervskandidat
15.40En studerende på kandidatuddannelsen i Sygepleje fortæller om det at læse på universitetet
16.00Pause
16.10Lektor og ph.d. Bente Martinsen fortæller om fagene på cand.cur., og lektor og ph.d. Connie Berthelsen fortæller om fagene på Master i Klinisk Sygepleje og giver eksempler på masterprojekter
16.30Optag fortæller om adgangskrav og optagelse
16.55Afslutning

Har du spørgsmål?


Kontakt
Sektion for Sygepleje
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet, Health
Telefon: 87 16 82 67
E-mail: hn@ph.au.dk