Eventorganisering

Visjon:

  • Vi bidrar til bedre organiserte idrettsarrangement

Idé:

  • Øke innsikten om de frivillige på events, som igjen kan bidra til bygging av organisasjon for et best mulig event.
  • Se på muligheten for å etablere portaler for organisering på events, og spesielt organiseringen av frivillige.
  • Gjennom EVINN til komme opp med ideer til en innovativ verktøykasse i form av arrangementshåndbok.

Initiativer, prosjekter og produkter:

  • Prosjektet for å dokumentere og samle kunnskap om frivillighet er igangsatt i Sverige og Norge.
  • De første skritt for å etablere en eventportal (GöteborgsVarvet)

Neste steg:

  • Inkludere Danmark i arbeidet med kartlegging av frivillige
  • Gå nærmere inn på ledelse av events
  • I løpet av 2013-14 påbegynne arbeidet med en arrangementshåndbok