Sportsremedier

Public Gaming og Sportsremedier

Der har allerede været en del aktivitet på områderne, heriblandt workshops og idéudvikling med diverse virksomheder og institutioner; udvikling af forskellige prototyper til tracking af idrætsudøveres bevægelser; samt udvikling og salg af teknologi til publikumsoplevelser.

 

Sportsremedier fokuserer på at udvikle it til udstyr, der bruges i forbindelse med sportsudøvelse og træning. Formålet er både at forbedre udøvernes ydelse i sporten og at trække data ud fra udstyret, så det kan forbedre såvel træning som publikumsoplevelser.

 

Det første år er der bl.a. blevet arbejdet med måling og analyse af data fra sejlsport, svømmepræstationer, løb (Göteborgsvarvet), samt langrend - med henblik på at kunne vurdere præstationer. Indtil videre er der udviklet flere prototyper, og der er flere på bedding.

Endvidere er der ved at ske en videreudvikling af den interaktive fodboldtræningsbane Football Lab, hvor formålet er at forene hård teknisk træning med legende elementer.

 

Public Gaming giver publikum mulighed for at leve sig ind i nye aspekter af sport og kultur gennem spil og formidlingsaktiviteter. Det kan være spil, der skal tiltrække mere publikum til en event – eller tiltag, der kan gøre sports- eller kulturevents mere interessante eller vedkommende – selv efter eventen har fundet sted.

 

I løbet af det første år er der bl.a. blevet udarbejdet en rapport om designmønstre for mobile spil til offentligheden (som også kan finde anvendelse i andre typer af apps).

Der arbejdes konkret på tre mobil apps til forskellige events, nemlig til Friidrotts-EM, til kultureventen Sculpture by the Sea, og til fodboldkampe generelt – i første omgang til fodboldfans på Aarhus Stadion. Idéen med publikums-apps er både at informere om de forskellige events, men også at give publikum ekstraoplevelser og lade dem tage del i det pågældende event – f.eks. ved at bruge spilelementer.
Derudover er der udviklet og solgt et stemningsbarometer, som inddrager publikum, til forøgelse af publikumsoplevelsen ved fodboldkampe.

Der er også indgået dialog med sponsorer til Friidrotts-EM med henblik på udvikling og salg af installationer for publikum, hvor kroppen skal i spil.

 

Med de to temaområder spænder vi over nye initiativer, der forgår i krydsfeltet mellem det fysiske og det digitale; og mellem de udøvende og publikum. Feltet spænder fra: Sportsarenaen/stedet for eventet – fanzoneområdet udenfor arenaen – det urbane rum – og det der sker i ”skyen” (virtuelle publikumsoplevelser). Flere initiativer gør både noget for at forbedre idrætsudøveres præstationer og for at øge deltager- og publikumsoplevelsen. Derfor er der fremadrettet grundlag for at slå de to fokusområder sammen.

Video intro

Her fortæller projektleder Jesper Nielsen fra Alexandra Instituttet om delprojekterne "Public Gaming" og "Sportsremedier"