Turismeinformation

Projektet Turismeinformation tager udgangspunkt i to faktorer, som har indflydelse på den måde vi tænker eventturisme i dag.

Den ene faktor er en ændring i den almene turists adfærd igennem de sidste 10 år. Denne ændring er drevet af den allestedsnærværende digitale udvikling, som betyder at turisten i dag har en langt større tilgang til information om destinationer og dermed kvalitetssikring af rejsemålet og rejseoplevelse igennem andre turisters anmeldelser, anbefalinger, kommentarer og fortællinger.

Der findes en overflod af billede- og videomateriale som kan beskrive hver en del af et rejsemål, tursiten kan selv shoppe rundt blandt udbyderne og de kan selv sammensætte deres rejses forløb efter deres individuelle behov. Turistindustrien skal i dag imødekomme den individuelle turists behov. Det er et grundlæggende paradigmeskifte.

Den anden faktor er, at turistindustrien i samarbejde med alle de mange aktører der er involveret i en stor kulturevent, kan opnå en langt stærkere tiltrækning og fastholdelse af turisten, ved at tænke strategisk omkring turistens oplevelse og behov.

Ved at gentænke de tilbud og den service man udbyder til turisten ud fra et holistisk mindset, omhandlende et sammenhængende forløb for den enkelte turist før, under og efter en event, vil man i langt højere grad imødekomme turistens ønsker og i sidste ende udbyde et produkt, som kan skabe en stærkere loyalitet hos turisten og en stærkere branding af destinationen overfor omverdenen.

 

MÅL

Turismeinformation ønsker en grundig kvalitativ kortlægning af den moderne eventturist - turister i forbindelse med sport-, kulturevents og konferencer, og dermed også erhvervsturister. Denne kortlægning er et afgørende første skridt, førend vi kan bevæge os fremad. Kortlægningen skal tage udgangspunkt i eksisterende data, men om nødvendigt vil projektet også indsamle og udarbejde ny data.

 

På baggrund af denne kortlægning kan vi udvikle nye konkrete produkter målrettet turisten og ikke mindst nye produkter, organisationsformer, tværgående samarbejdsmodeller og ny forståelse for værdikæderne blandt turist-, kultur- & eventbranchen samt erhvervslivet.

Målet er at finde nye måder hvorpå vi kan fastholde individer, der igennem en længere og stærkere oplevelse, vil øge deres døgnforbrug og dermed give en bedre ROI. For at opnå denne fastholdelse kræver det et sammenspil mellem flere ting: turist, event og ny teknologi.

 

STATUS

Turismeinformations opgave er at være en katalysator for innovation, og skabe en platform for samarbejde mellem de mange interessenter, som har en aktiv andel i større og mindre sportevents. Det være sig Region og Kommune, de strategiske lokale turist destinationskontorer og regionale turist udviklingscentrer, eventarrangører, forskning og uddannelse, interesseorganisationer og erhvervsliv.

Turismeinformation skal være en driver for kultur-, event- og erhvervsturisme i regionen.

 Projektet Turismeinformations grundlæggende tanker blev præsenteret for en lang række samarbejdspartere d. 26/9 – 2012. Her i blandt VisitAarhus, VisitHerning, Sport Aarhus Event, Aarhus Kommune, Midtjysk Turisme, Aarhus Motion og EVINN samarbejdspartneren Göteborg & Co. Formålet med workshoppen var at introducere deltagerne for denne måde at arbejde med fremtidens turisme, og skabe en konsensus om nødvendigheden i nye strategiske samarbejder og nødvendigheden i at udvikle nye produkter der kan forstærke forholdet mellem event og turist.

Der er nu etableret en følgegruppe til Turismeinformation, og en dialog med de centrale interessenter, omhandlende deres respektive roller i projektet, er i gang.

Med EVINN projektet på arbejde.... om den store publikumsundersøgelse

I dette videoklip får man et indtryk af, hvordan EVINN projektet arbejder til events. Specifikt arbejdede gruppen for turismeinformation og formidling af sport på en stor undersøgelse af brugeroplevelsen ved sport events..

Video intro

Her fortæller projektleder Peter Boesen fra ACTIVE institute om delprojektet "turismeinformation"