Aktiviteter

Illustration

ResCenPI har følgende aktiviteter, som bidrager til at muliggøre et samarbejde mellem vores interessenter om at designe forskning og implementere patientinvolverende interventioner i praksis:

  • Opbygning af partnerskaber med ResCenPIs forskere, som har ekspertise i patientinvolverende interventioner, forskning og implementering:
  • Undervisning og kompetenceudvikling
    • Citizens’ and Patient Involvement Module – Kandidatuddannelse i sygepleje, Institut for Folkesundhed, AU
    • Patient and Public Involvement in health research – Ph.d.-kursus, Institut for Folkesundhed, AU
  • Månedlige møder i ResCenPI, hvor projekter, metoder og teoretisk ramme for patientinvolvering præsenteres og diskuteres
  • Seminarer, workshops og konferencer, som har til formål at formidle forskningsresultater, herunder relevante fund og patientinvolverende værktøjer
  • "Journal Club", som fokuserer på patientinvolvering. Se programmet for efteråret 2021 her
  • ResCenPIs nyhedsbrev, som udkommer 3-4 gange årligt og bringer seneste nyt om Centrets arbejde

Interesseret i ResCenPIs nyhedsbrev?

Har du spørgsmål?

Kontakt Daglig leder Lotte Ørneborg Rodkjær