Hvem er vi?

Center for Forskning i Patientinvolvering (ResCenPI) skaber rammerne for samarbejde på tværs af organisatoriske grænser omkring forskning, vejledning samt implementering af patientinvolvering i forskning.  

ResCenPI byder alle interessenter med interesse i patientinvolvering velkommen til at bidrage til centrets vision om at levere og formidle evidensbaseret praksis, som muliggør, at brugerne af sundhedsvæsenet bliver involveret.

ResCenPI er ledet af professor, Hilary Bekker, og lektor, Lotte Ørneborg Rodkjær, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Danmark.

Vision

Centret tilvejebringer evidens om, hvordan patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle bedst involveres i pleje og behandling, der er relevant for patientens hverdagsliv. Centret bidrager med vejledning i innovative løsninger til at ændre klinisk praksis.

Mission

Dette internationale forsknings- og videnscenter:

  • Evaluerer kritisk interventioner inden for Fælles Beslutningstagning og Brugerstyret Behandling og udvikler pragmatiske, evidensbaserede modeller, der understøtter patientinvolvering i daglig klinisk praksis,
  • Undersøger, hvordan sundhedsprofessionelle integrerer faktorer og forhold, der styrker en patientinvolverende klinisk praksis i patientforløb på tværs af sektorer,
  • Vurderer betydning af patientinvolverende interventioner i forhold til patienters og pårørendes oplevelser og erfaringer, kliniske indikatorer, sundhedsprofessionel praksis og organisatorisk parathed til en styrket patientinvolverende praksis.

Forskningsfokus

Centret anvender interdisciplinære forskningsdesign og metoder til at undersøge:

  • Patienters, pårørendes og sundhedsprofessionelles oplevelser af og ræsonnement omkring metoder og interventioner til patientinvolvering inden for det sundhedsfaglige område,
  • Faktorer i forhold til kontekst, udvikling, gennemførbarhed, resultat og implementering, der integrerer patientinvolverende interventioner i patientforløb på tværs af sektorer,
  • Metoder, der sikrer optimal involvering af patienter i forskningsprocesser og forsker i konsekvenserne for patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle, forskere og forskningsstudiet.

Værdier

Baseret på samarbejde, metodik, vidensdeling og bæredygtighed ønsker centret at:

  • Arbejde sammen med patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle, forskere og andre interessenter omkring innovativ forskning og evaluering af patientinvolvering i klinisk praksis,
  • Anvende innovative metoder af høj kvalitet til at designe interventioner inden for patientinvolvering samt evaluere interventionernes indflydelse på patienters og sundhedsprofessionelles oplevelser, kliniske indikatorer, levering af ydelser samt patienternes hverdagsliv,
  • Dele forskningsbaserede resultater og metoder på en meningsfuld måde til patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle, forskere og andre interessenter,
  • Udvikle patientinvolverende interventioner, der gavner patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, som anvendes i sundhedsvæsenet.Vores historie

ResCenPI bygger på erfaringerne fra "Forskningsprogrammet Patientinvolvering" på Aarhus Universitetshospital, ledet af professor Kirsten Lomborg siden 2012. Dette forskningsprogram har gennemført adskillige projekter, som har udviklet viden om virkningsmekanismerne i patientinvolvering og skabt en sammenhæng mellem forskning og klinisk praksis.  Dette primært gennem Ph.d.-projekter og Post. doc.-stillinger. Siden 2013 har det desuden været muligt at deltage på et tværfagligt kursus, på 10 ECTS point, ved Aarhus Universitet, Health: “Citizens' and Patient Involvement: Theory and method for new practice forms". Samme fakultet har siden 2017 udbudt et ph.d.-kursus med titlen "Patient and Public Involvement in Health Research". Siden 2012 har der ligeledes eksisteret en Journal Club ved Aarhus Universitet, Health, som har fokus på forskning i patientinvolvering. 

ResCenPI afholdt åbningssymposium onsdag d. 29. januar 2020.

Centrets finansiering

ResCenPI er et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

Region Midtjylland har bevilget midler til de første tre år, mens Aarhus Universitetshospital stiller faciliteter til rådighed. Centret danner rammen for og den nødvendige infrastruktur for forskning, uddannelse og formidling af forskningsresultater, på tværs af specialer og faggrupper og bidrager med forskningsinitiativer inden for patientinvolvering i regionens patientforløb.