Styregruppe

Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Region Midtjylland samt interesseorganisationen, Danske Patienter. Styregruppens opgave er at rådgive og vejlede centret. 

Styregruppens medlemmer

 • Lægefaglig direktør, Jørgen Schøler Kristensen, Aarhus Universitetshospital (formand)
 • Sygeplejefaglig direktør, Susanne Lauth, Aarhus Universitetshospital
 • Professor, Ole Bækgaard Nielsen, Institutleder ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Chef for Kvalitet og Patientinvolvering, Lisbeth Kallestrup, Aarhus Universitetshospital
 • Professor, Helle Terkildsen Maindal, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Forskningsleder, Louise Pape Larsen, AmbuFlex, Hospitalsenheden Vest, repræsenterer hospitaler i Region Midt
 • Professor, Hilary Bekker, Center for Forskning i Patientinvolvering, Aarhus Universitet
 • Lektor og daglig leder, Lotte Ørneborg Rodkjær, Center for Forskning i Patientinvolvering, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
 • Vicedirektør, Annette Wandel, patientrepræsentant, Danske Patienter
 • Professor, Bo Christensen, repræsentant fra primærsektor, Almen Medicin, Aarhus Univeristet
 • Administrativ medarbejder, Pernille Pennington, Center for Forskning i Patientinvolvering, Aarhus Universitetshospital

Styregruppens funktioner

 1. Vejlede centret strategisk 
 2. Vejlede centret kommunikativt
 3. Gennemgå og analysere de muligheder og begrænsninger, som centret står over for 
 4. Overveje og gennemgå mulige nationale og internationale samarbejdsmuligheder
 5. Inddrage relevante eksperter og personer fra organisationer til styregruppemøder ved behov
 6. Anvende indflydelse og autoritet for at facilitere, at centret når sine mål
 7. Støtte mobilisering af ressourcer og interessenters engagement
 8. Gennemgå centrets strategi, planer på det operationelle niveau og økonomi, samt godkendelse af årlige arbejdsplaner og budget
 9. Sikre, at centrets aktiviteter, resultater og udgifter er i overensstemmelse med vilkår og finansiering af centret
 10. Sikre, at der er gennemsigtighed, risikostyring, og at centret lever op til myndigheders og bevillingsgiveres krav
 11. Vurdere centrets samlede præstationer, progression og planer samt at afrapportere til Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed og Region Midtjylland

Styregruppen mødes to gange årligt med seks måneders mellemrum i tre timer. Ét af de to årlige styregruppemøder afholdes i januar med henblik på at diskutere centrets årlige arbejdsplan og budget for det kommende år.