Aarhus Universitet får ny professor i sundhedspolitik og -organisering

De sundhedspolitiske temaer var på alles læber i valgkampen op til folketingsvalget, og med et nyt professorat styrker Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet nu forskningen på området. Viola Burau er ny professor i sundhedspolitik og organisering af indsatser på sundhedsområdet.

Viola Burau tiltræder sit professorat den 1. december 2022. Foto: Simon Byrial Fischel, AU Health.

Viola Burau fra Institut for Folkesundhed forsker i emner som sammenhæng i sundhedsvæsenet og de sundhedsprofessionelles betydning for implementering af nye sundhedsindsatser. Hun har særligt beskæftiget sig med at sammenligne sundhedsvæsenet i Norden med sundhedsvæsenet i andre lande. Hun undersøger bl.a., hvordan vores organisering i sundhedsvæsenet har en væsentlig indflydelse på folkesundheden, og hvordan vi kan skabe bedre sammenhænge for både borgere og sundhedsprofessionelle, så eksempelvis sårbare grupper får én samlet indgang til sundhedsydelser.

Den nyudnævnte professors forskning er teoribaseret, kvalitativ og landekomparativ, og hendes forskningsprojekter omhandler bl.a. ulighed i adgangen til sundhed for mennesker med svær psykisk sygdom og organisering af sammenhæng i sundhedsvæsenet i fx Danmark, Canada og New Zealand.

Det nye professorat forankrer ifølge Viola Burau tilgange og metoder fra samfundsfag og humaniora inden for folkesundhedsvidenskab, og det afspejler sig i curriculum på bachelor- og kandidatuddannelserne i folkesundhedsvidenskab på universitetet.

Kontakt

Professor og ph.d. Viola Burau
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mobil: 93 50 84 39
Mail: viola@ph.au.dk