Hæder til Lars Østergaard

Klinisk lærestolsprofessor Lars Østergaard fra Institut for Klinisk Medicin modtager i år en hædersgave fra William Nielsens Fond som anerkendelse for sin infektionsepidemiologiske forskning.

Professor Lars Østergaard fik overrakt hædersprisen tirsdag d. 8. november 2022 på Sorø Kunstmuseum. Foto: Joakim Rode

Det er særligt Lars Østergaards forskning i COVID-19 og hans formidling af samme emne i medierne, der har ført til, at Lars Østergaard i år får William Nielsens Fonds hædersgave. I sit virke som forsker og professor har Lars Østergaard været med til at udgive 48 artikler i forbindelse med Corona-pandemien.

Lars Østergaard modtager ikke hædersgaven alene. Hans corona-kollega fra Københavns Universitet og Infektionsmedicinsk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital, overlæge og professor Thomas Benfield, får samme hæderspris. Med prisen følger 100.000 kr. til begge.

Kontakt

Klinisk lærestolsprofessor og ledende overlæge Lars Østergaard
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Infektionssygdomme
Telefon: 78 45 28 00
Mail: lars.ostergaard@clin.au.dk