Nyt netværk for cancerforskning undervejs på Health

Inden længe bliver Healths fem forskningsnetværk til seks. Det sker, når et nyt netværk med fokus på translationel cancerforskning samler kræfterne på et af fakultetets absolutte styrkeområder.

Signe Borgquist og Martin Roelsgaard Jakobsen er initiativtagerne bag det nye forskningsnetværk, som inden længe skal etableres på Health. Foto: Simon Fischel, Health AU og privat.

Om netværket

Det lå ikke i kortene, at Health skulle have flere end de fem eksisterende forskningsnetværk. Men et forslag fra to forskere, som beskæftiger sig med hver sin ende af spektret i cancerforskning, har alligevel fået fakultetsledelsen til at ændre syn på sagen.

Initiativtagerne til det nye netværk er klinisk lærestolsprofessor Signe Borgquist fra Institut for Klinisk Medicin og professor Martin Roelsgaard Jakobsen fra Institut for Biomedicin. De to forskere har i flere år talt om, at der var behov for at skabe en samlet platform for feltet.

”Vi har rigtig mange dygtige cancerforskere på Health, som arbejder inden for forskellige højt specialiserede områder, men det vi mangler, er et naturligt mødeforum. Vi er i høj grad opdelt, så meget af den prækliniske forskning foregår i Uniparken, mens den kliniske kræftforskning sker på hospitalerne, og selvom der samarbejdes på tværs af grupper og institutter, så tror vi på, at et netværk kan styrke samarbejdet betydeligt,” siger Signe Borgquist og understreger, at kræftområdet ikke bare er en styrkeposition for Health, men også for AUH, der netop har udpeget cancer som et af fem centrale udviklingsområder for de næste fem år.

Vil vægte det translationelle aspekt

Det nye netværk skal fokusere på et sygdomsområde, som har stor samfundsmæssig bevågenhed, og det er der ifølge Martin Roelsgaard Jakobsen rigtig god grund til.

”Kræft har en enorm udbredelse i befolkningen, og vi kender alle nogen, som har været berørt af sygdommen. Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at oversætte de fund, vi gør i basalforskningen, til den kliniske situation og den anden vej rundt, da det er metoden til at skabe nye og bedre behandlingsformer for patienterne. Hvis vi bruger ressourcerne rigtigt, vil vi virkelig kunne maksimere vores videndeling og gøre Aarhus til et fyrtårn inden for det translationelle cancerområde,” forklarer han.

De to initiativtagere håber desuden, at netværket kan være med til at skabe dels en ny samarbejdskultur og dels mere struktur på feltet, hvor det for nuværende er ganske svært at have det fulde overblik.

”Hverken på Health eller på hospitalerne er vi formelt organiserede inden for kræftforskningen. Alene det at få et større indblik i, hvilke projekter der foregår forskellige steder, vil gøre det langt lettere at finde relevante samarbejdspartnere,” pointerer Signe Borgquist.  

En helt særlig situation

I fakultetsledelsen var beslutningen allerede truffet: Der skulle ikke startes flere formelle netværk op på fakultetet. Alligevel fik henvendelsen fra de to professorer rokket ved den beslutning.

”Argumenterne for at starte netværket er virkelig stærke.  Jo mere vi er dykket ned i det, jo tydeligere bliver det, at der er et behov og et stort potentiale,” siger dekan Anne-Mette Hvas.

”Vi er med helt i front inden for en lang række discipliner fra kirurgi til immunologi, fra transplantation til rekonstruktion, fra stråling og partikelterapi til liquid biopsies og cirkulerende tumor-DNA. Vi har nogle af Europas bedste hjerner og faciliteter, og det skal fakultetsledelsen naturligvis hjælpe til at organisere og udvikle.”

Dekanen understreger, at netværkene er sat i verden for netop at understøtte udviklingen af nogle af fakultetets styrkepositioner, men at der stadig findes mange andre måder at samarbejde på uden for de formelle netværk.

Kontakt

Netværkskoordinator Anja P. Einholm
Aarhus Universitet, Health - Fakultetssekretariatet
Mobil: 93 50 84 08
Mail: ape@au.dk