Applied Public Health Research

I Forskningsenheden Applied Public Health Research arbejder vi med forskningsprojekter, som bidrager til folkesundheden. Vi udvikler metoder og teoretiske begreber, laver analyser af sundhed og sundhedsvæsen i bred forstand, og vi undersøger effekten af nye sundhedsinitiativer rettet mod brede grupper i befolkningen.

Sundhed og trivsel skabes og udvikles alle steder og gennem hele livet – både i og udenfor sundhedsvæsnet. Mange faktorer har betydning for befolkningens sundhed og trivsel. Hvert enkelt menneske omgives af en familie, et samfund og en række organisationer og institutioner, sektorer, medier og politiske arenaer, der påvirker dets udvikling og ressourcer.

Derfor følger forskningsenheden tre spor, der leverer tværfaglige videnskabelige bidrag til anvendt forskning og metode- og begrebsudvikling inden for folkesundhedsvidenskab. Disse spor er:
- Organisering i folkesundhed
- Public Health Metrics
- Sundhedsfremme og interventionsforskning

Forskningsenheden vil opnå dette ved at integrere etablerede discipliner som Critical Public Health, sundhedstjenesteforskning, demografi, biostatistik og sundhedsøkonomi, sundhedsfremme og interventionsmetodologi.

Forskningsgrupper

Forskningsenheden Applied Public Health Research rummer følgende forskningsgrupper:

Organisering i Folkesundhed

Sundhedsfremme og interventionsforskning

Public Health Metrics