Patient Involvement Interventions

Forskningsfokus

Vores medlemmer anvender tværfaglige forskningsdesign og metoder til at undersøge:

  • Patienter, pårørende og sundhedsprofessionelles oplevelser af og ræsonnement om metoder til patientinvolvering i praksis
  • Faktorer såsom kontekst, udvikling, afprøvning, resultater og implementering på tværs af sundhed og sygdom
  • Metoder til at involvere patienter optimalt i forskningsprocessen samt at undersøge konsekvenser af dette i forhold til patienterne, pårørende, de sundhedsprofesionelle, forskere og studiet. 

Seniore forskere

Hilary Louise Bekker

Professor Institut for Folkesundhed

Lotte Ørneborg Rodkjær

Lektor Institut for Folkesundhed