Sport og Kropskultur

Sport og Kropskultur er koncentreret om studier af idræt og kropskultur, baseret på antropologiske, sociologiske, filosofiske, historiske og psykologiske teorier. Forskningsenhedens aktuelle interesseområder kan inddeles i:

 1. Doping i elite- og breddeidræt
 2. Sport og etik
 3. Præstationspsykologi
 4. Kropskultur
 5. Biopolitik
 6. Idræt, sundhed og livskvalitet 

Ansatte i forskningsenheden varetager desuden undervisning på Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Idrætsvidenskab.

Projekter

 • Anti-doping strategier – Et interdisciplinært forskningsprogram med henblik på forbedring af anti-dopingarbejdet
 • Større muskler og mere sex – et studie af brugen af doping fitnessmiljøerne
 • Hvem ejer din krop? – Om grænser for retten til kropslig selvforvaltning
 • Enheden er vært for International Network of Doping Research, INDR, se International Network of Doping hjemmeside for mere info.
 • Lidenskab og livskvalitet gennem idræt – Et interdisciplinært forskningsprogram med fokus på idrættens socialiserende og identitetsdannende kvaliteter samt på idrættens særlige evne til at skabe sundhed, trivsel og velvære gennem lystbetonet fysisk aktivitet med et eksistentielt udviklingspotentiale

Seniore forskere

Der skete en fejl.

Vis debug information