Sport og Kropskultur

Sport og Kropskultur er koncentreret om studier af idræt og kropskultur, baseret på antropologiske, sociologiske, filosofiske, historiske og psykologiske teorier. Forskningsenhedens aktuelle interesseområder kan inddeles i:

 1. Doping i elite- og breddeidræt
 2. Sport og etik
 3. Præstationspsykologi
 4. Kropskultur
 5. Biopolitik
 6. Idræt, sundhed og livskvalitet 

Ansatte i forskningsenheden varetager desuden undervisning på Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Idrætsvidenskab.

Projekter

 • Anti-doping strategier – Et interdisciplinært forskningsprogram med henblik på forbedring af anti-dopingarbejdet
 • Større muskler og mere sex – et studie af brugen af doping fitnessmiljøerne
 • Hvem ejer din krop? – Om grænser for retten til kropslig selvforvaltning
 • Enheden er vært for International Network of Doping Research, INDR, se International Network of Doping hjemmeside for mere info.
 • Lidenskab og livskvalitet gennem idræt – Et interdisciplinært forskningsprogram med fokus på idrættens socialiserende og identitetsdannende kvaliteter samt på idrættens særlige evne til at skabe sundhed, trivsel og velvære gennem lystbetonet fysisk aktivitet med et eksistentielt udviklingspotentiale