Sundhedsøkonomi

Sundhedsøkonomi er anvendelse af økonomisk teori indenfor sundhedsområdet. Vi beskæftiger os især med anvendelsesorienteret forskning i sundhedsvæsnets organisering og effektivitet på udbudssiden og befolkningens præferencer for sundhed og sundhedstilbud på efterspørgselssiden.

Vi underviser på bachelor- og kandidatniveau på forskellige uddannelser på Health – fra folkesundhed til klinisk medicin. Vi underviser ligeledes på ph.d.-kurser, enten i sundhedsøkonomi eller som indslag på ph.d.-kurser med fokus på fx screening, ligesom vi vejleder i sundhedsøkonomi på alle niveauer.

Projekter

Fælles akutmodtagelse – effekten af nationale anbefalinger om organisering på omkostninger, kvalitet og udkomme for patienterne. Ph.d.-projekt af Line Stjernholm Tipsmark.

Geografisk variation i psykiatrien – en analyse af forekomsten, årsagerne og konsekvenserne af udbudsrelateret behandlingsvariation. Ph.d.-projekt af Emely Ek Blæhr.

Ulighed i den akutte behandling af slagtilfælde og sammenhængen mellem proceskvalitet, strukturelle forhold omkring hospitalerne og patienternes helbredsudkomme. Ph.d.-projekt af Vibe Bolvig Hyldgård.

Præferencer for befolkningsscreening – borgernes afvejning af mulig levetidsgevinst overfor mulig skade. Forskningsprojekt i samarbejde mellem postdoc Tina Hansen, professor Jes Lindholt og professor Rikke Søgaard.

Styring af hospitaler – effekten af styringsform på omkostninger, kvalitet og udkomme for patienterne. Forskningsprojekt i samarbejde mellem Statskundskab og professor Rikke Søgaard.

Metoder

Med afsæt i økonomisk teori og økonometriske metoder anvender vi især de nationale sundhedsregistre, men ligeledes øvrige danske registre på fx socioøkonomi. I forbindelse med fx præferencestudier gennemfører vi ad hoc surveys blandt etablerede paneler af repræsentative borgere eller blandt udvalgte borgere eller patienter. Tilsvarende gennemfører vi ad hoc interviews og surveys på tværs af organisatoriske enheder i sundhedssektoren.

Seniore forskere