Samarbejde

Hvad er videnudveksling

Universitetet deler sin viden med det omgivende samfund, og videnudveksling er et nyt, fælles strategisk satsningsområde på universitetet. Videnudveksling omhandler forskningsformidling, myndighedsbetjening, patentkontrakter med erhvervslivet og samarbejder med kommuner, regioner og virksomheder.

Videnudveksling ved Institut for Folkesundhed

Institut for Folkesundhed samarbejder bredt med andre sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer samt med eksterne samarbejdspartnere som idrætsorganisationer og erhvervslivet. 

  • Forskningsformidling
    Det er en central opgave for instituttet at formidle sin viden bredt til det omgivende samfund. Instituttet er ofte eksponeret i mediebilledet og bidrager flittigt i formidlingsaktiviteter, eksempelvis ved forelæsninger arrangeret af Folkeuniversitetet.
  • Myndighedsbetjening
    Instituttet udfører en række myndighedslignende opgaver i form af rådgivning til kommuner indenfor statistik og miljøområdet desuden deltager medarbejdere i en række komitéer.
  • Efter- og videreuddannelse
    Instituttet er involveret i flere ph.d.-uddannelsesprogrammer samt arrangerer og underviser på flere ph.d.-kurser. Instituttet har en masteruddannelse i sygepleje.