Kommuner og regioner

Forskningsbaserede konsulentydelser til kommuner og regioner

Som dansk kommune eller region kan I nu få del i Institut for Folkesundheds ekspertise inden for monitorering og evaluering af folkesundheden via en konsulentordning.

Vi tilbyder

Stærke kompetencer inden for

 • monitorering og fremskrivning af folkesundheden ud fra de unikke danske sundhedsregistre og surveys 
 • design og evaluering af populationsbaserede interventionsstudier. 

Dokumenteret forsknings- og konsulenterfaring med

 • folkesundhed
 • demografi
 • biostatistik
 • sundhedsøkonomi
 • de danske sundhedsregistre.

Forskningsbaserede metoder

Vi tilbyder blandt andet disse forskningsbaserede metoder som konsulentydelser:

 • analyse af konkrete sundhedsindikatorer, herunder fortolkning af deres betydning
 • udvikling og forbedring af metoder til monitorering af sundhedstilstanden, herunder summariske effektmål
 • rådgivning om optimal udnyttelse af eksisterende og nye datakilder i kommunens overvågning og planlægning af folkesundheden
 • design og evaluering af populationsbaserede studier indenfor sundhedsfremme og forebyggelse
 • analyser af betydningen af manglende svar i surveys eller manglende deltagelse i interventionsstudier
 • sundhedsøkonomiske analyser som prioriteringsværktøj ved valg af interventioner.

Et stærkt samarbejde

Det er Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, og DEFACTUM, Region Midtjylland, der står bag tilbuddet om, at kommuner og regioner kan købe konsulentbistand. Samarbejdet giver den fornødne teoretiske tyngde koblet med kendskab til eksisterende praksis – et samspil, der sikrer relevans og kvalitet.

Interesseret i et tilbud?

Er du interesseret i at vide mere om, hvilke muligheder der er for, at vi kan give folkesundhedsindsatsen i din kommune eller region et kvalificeret løft, er du meget velkommen til at kontakte Henrik Støvring.


Aktuelle projekter

Institut for Folkesundhed samarbejder med flere danske kommuner.

Herudover har Instituttet også et samarbejde med DEFACTUM, der ligeledes samarbejder med diverse kommuner.

Instituttets kommunesamarbejder

Favrskov

Gladsaxe

 1. BE-READY (Torben Sigsgaard, Grethe Elholm, Charlotte Hansen Gabel (ph.d.-studerende))
 2. ReValue (Indoor climate and health) (Torben Sigsgaard, Grethe Elholm, Charlotte Hansen Gabel (ph.d.-studerende))

Herning

Holstebro

Ikast-Brande

Norddjurs

Odense

 1. BE-READY (Torben Sigsgaard, Grethe Elholm, Charlotte Hansen Gabel (ph.d.-stud.))
 2. ReValue (Indoor climate and health) (Torben Sigsgaard, Grethe Elholm, Charlotte Hansen Gabel (ph.d.-stud.))

Randers

 1. Heart skills (ph.d.-projekt; Anna Aaby (ph.d.-stud.), Helle Terkildsen Maindal)
 2. Analyse af organisationen i Randers sundhedscenter (Anna Aaby (ph.d.-stud.), Helle Terkildsen Maindal)
 3. Tjek dit helbred (Helle Terkildsen Maindal)
 4. Mellem hospital og pleje i eget hjem – en sammenlignende analyse af intermediære omsorgstilbud i fire kommuner (Kristina Hornbæk (ph.d.-stud.), Ulrika Enemark, Loni Ledderer, Kim Moesgaard Iburg)

Ringkøbing-Skjern

 1. Sund Mand (Annelli Sandbæk)
 2. The Puzzle of Coherence – An Ethnographic study of Intersectoral Collaboration in Danish Healthcare (Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Raymond Kolbæk (VIA UC), Anne Bendix Andersen (ph.d.-stud.))

Skive

Silkeborg

 1. Inklusion af unge med ADHD i uddannelsesforløb og på arbejde - et pilotprojekt. (Merete Bjerrum, Merete Labriola, Claus Vinther Nielsen)
 2. Fysisk aktivitet og sundhedsfremme for nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Et community-deltagende aktionsforskningsprojekt i Silkeborg Kommune. (Hanne Kronborg, Maria Bach Nikolajsen (kommende ph.d.-stud.), Knud Eske Ryom (kommende ph.d.-stud.), Per Kallestrup, Sine Agergaard)

Syddjurs

Viborg

 1. Befolkningsscreening for hjertekarsygdom og diabetes (Rikke Søgaard)
 2. The Puzzle of Coherence – An Ethnographic study of Intersectoral Collaboration in Danish Healthcare (Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Raymond Kolbæk (VIA UC), Anne Bendix Andersen (ph.d.-stud.))

Aarhus

 1. Hjemmesygeplejersker deltager i fokusgruppe-interview (Bente Martinsen)
 2. Ledelsesmøder med ældre- og omsorgschef Kirstine Markvorsen (Charlotte Delmar)
 3. Beregning af middellevetider (Henrik Støvring)
 4. Sport Summit Aarhus 2017 (Jens Berend Christensen)
 5. Forskningsprojektet Familieiværksætterne om forældreuddannelse (Hanne Kronborg)
 6. Praktikophold og specialestuderende på FSV-uddannelsen (Loni Ledderer, Mette Vinther Skriver)
 7. Forskningsklinik for sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgere på tværs af kommune og region (Claus Vinther Nielsen, Klavs Madsen, Thomas Maribo; under udvikling)
 8. Dit Liv, Din Sundhed (Annelli Sandbæk)
 9. BE-READY (Torben Sigsgaard, Grethe Elholm, Charlotte Hansen Gabel (ph.d.-stud.))
 10. ReValue (Indoor climate and health) (Torben Sigsgaard, Grethe Elholm, Charlotte Hansen Gabel (ph.d.-stud.))