Institut for Folkesundhed

Service og faciliteter

I Klimakamrene er det muligt at gennemføre velkontrollerede studier af miljøfaktorer med henblik på at skabe bedre dokumentation for, hvordan faktorer i miljøet påvirker mennesker og vores sundhed.

Eksponeringsstudier

Eksponeringerne kan være i partikel- og gasform, som fx røg fra brændeovne, stegeos og stearinlys, samt kvælstofilter kendt fra forurening fra blandt andet dieselbiler eller i form af fx pollen, husstøvmider mv.

Helbredsmålinger

Vi udfører lungefunktionsmåling - spirometri, måler partikler (biomarkør) i udåndingsluften via PExA, Akustisk rhinometri til måling af næsehule volumen, test for allergiske sygdomme ved hudpriktest , blodprøvetagning, urinopsamling og spytprøver.

Klimakamrene

Klimakamrene består af to rustfri stålkamre på hhv. 79m3 og 32m3.

De er unikke både ift. fysisk udformning og den tilhørende teknik, og vi kan styre og kontrollere alle parametre ned til mindste detalje.

I klimakamrene kan vi: 

  • rense eksponeringsluften gennem avancerede filtersystemer og derefter tilsætte de ønskede miljøeksponeringer i meget nøjagtige doser.
  • tilføre fuldstændig renset luft med miljøforureninger i meget nøjagtige doseringer i op til 12 timer.
  • simulere og dokumentere eksponeringer af forskellige typer af klima fra normalt indeklima til ekstreme klimatiske forhold som fx ørken klima (tørt-varmt), arktisk klima (tørt-koldt) eller tropisk klima (fugtig varmt)
  • simulere døgnrytme ved variation i lysforholdene.
  • tillade længere ophold i kamrene i helt op til en uge.
  • gennemføre forsøg med mennesker i grupper fra 2-8 personer under kontrollerede og veldokumenterede forhold for klima, såvel som forurening,
  • teste forsøgspersonernes helbred både før, under og efter eksponering
Fine (PM2.5) og ultrafine (PM0.1) partikler kan være skadelige for vores helbred. Vi kan måle disse partikler i luften med høj præcision.

Fine og ultrafine partikler kan trænge ned i vores luftveje. Ultrafine partikler er så små, at de kan trænge ned i de allermindste luftveje, alveolerne. Herfra kan de passere over i blodbanen og nå alle organer som fx hjerte og hjerne.