BiCoVac

Hjælp os med at blive klogere på corona-vacciner

BiCoVac: Undersøgelse af mulige bivirkninger ved coronavaccine

Skyldes mine symptomer den corona-vaccine, jeg fik i forrige uge? Sådan spørger mange formentlig sig selv i deres søgen efter en årsagssammenhæng, hvis de oplever hovedpine, muskelsmerter eller andre – og mere alvorlige – symptomer på sygdom i perioden efter det lille prik i skulderen.

Hvad er formålet med undersøgelsen?

BiCoVac (Bivirkninger ved Corona Vacciner) er et forskningsprojekt, som ved hjælp af information fra en spørgeskemaundersøgelse har til formål at vurdere, om vaccination mod COVID-19 øger hyppigheden af symptomer som for eksempel muskelsmerter og træthed.

Vi undersøger hyppigheden af de forskellige symptomer i den danske befolkning og vurderer, om vaccination mod coronavirus øger risikoen for disse symptomer.

Hvorfor er undersøgelsen nødvendig?

Når man introducerer et stort vaccinationsprogram, som vi gør i Danmark lige nu, vil der altid være nogle vaccinerede, der udvikler symptomer omkring vaccinationstidspunktet, og det kan give mistanke om bivirkninger. Et tidsmæssigt sammenfald mellem symptomer og vaccine kan dog blot skyldes tilfældigheder. Og det er netop det, vi undersøger i BiCoVac-projektet.

Hvad går BiCoVac-undersøgelsen ud på? Vaccinerne mod coronavirus er nye vacciner, som anbefales af sundhedsmyndighederne for at beskytte mod den nye coronavirus (SARS-Cov-2). Sundhedsmyndighederne følger nøje bivirkninger af vaccinen ved hjælp af indberetninger og informationer fra sundhedsregistre, men det er ikke alle symptomer, der fremgår af registrene, og vi kender ikke hyppigheden af disse symptomer i befolkningen generelt. For at undersøge, om vaccination mod coronavirus øger risikoen for disse symptomer, er vi derfor nødt til at indhente informationen direkte fra borgerne.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Vi inviterer via e-boks én million tilfældigt udvalgte danskere mellem 16 og 64 år til at deltage i undersøgelsen, der består af i alt tre spørgeskemaer. På baggrund af besvarelserne kan vi bestemme hyppigheden af symptomer i den generelle befolkning og undersøge, om symptomerne optræder hyppigere blandt vaccinerede end blandt ikke-vaccinerede.

Det er selvfølgelig frivilligt, om man ønsker at deltage i undersøgelsen, og det tager cirka 15 minutter at besvare det første – og mest omfattende – af de tre spørgeskemaer.

Hvordan behandles mine oplysninger?

Alle oplysninger behandles fortroligt. Dit CPR-nummer vil blive brugt til at koble dine svar til registerdata. Fra registrene kan vi bl.a. indhente oplysninger om alder, køn, kontakt til sundhedsvæsenet, medicinoplysninger og socioøkonomisk baggrund. Dine data vil blive opbevaret i ’ikke direkte identificerbar form’. Læs mere om hvordan vi behandler dine data.

Bliver forsøgsresultaterne offentliggjort?

Alle resultater, både positive, negative og resultater, som ikke kan give endelige konklusioner, vil blive offentliggjort samt forsøgt publiceret i anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

Vi offentliggør udelukkende resultaterne i anonymiseret form. Deltagere i undersøgelsen vil aldrig blive nævnt ved navn eller på anden måde kunne identificeres.

Hvem står bag undersøgelsen?

Projektet er et samarbejde mellem forskere og læger fra Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed; Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital; Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.

Styregruppen bag forskningsprojektet består af lektor Dorte Rytter, lektor Bodil Hammer Bech og postdoc Sanne Marie Thysen. Undersøgelsen er medfinansieret af Trygfonden.

Har du spørgsmål? Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte os på e-mail: bicovac@ph.au.dk.