Hvad er sundhedskompetence?

Sundhedskompetence (eng.: health literacy) står højt på den internationale sundhedsdagsorden og udgør én af tre søjler i WHO’s Shanghai-deklaration om sundhedsfremme (2016). Sundhedskompetence er en dynamisk social sundhedsdeterminant, der baner vejen for et nyt, konkret indsatsområde for lighed i forebyggelse og sundhed. 

Hvad finder du her?

På denne hjemmeside kan du læse om sundhedskompetence og arbejdet hermed i vores forskergruppe. Vi beskriver redskaber til at måle og udvikle sundhedskompetence og har samlet vores egne udgivelser og andre centrale publikationer. 

Læs mere om sundhedskompetence her
Læs mere om vores projekter her
Læs mere om redskaber her

Forskergruppen

Forskergruppen vedrørende sundhedsfremme og interventioner på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, er det største forskningsmiljø med fokus på sundhedskompetence i Danmark. Med vores projekter bygger vi bro mellem epidemiologisk, eksperimentel viden og praksisnær implementering gennem dialog og samskabelse med borgere og sundhedsprofessionelle. Find os her

 "Det er afgørende at vi fortsat udforsker folkesundhedsindsatsen fra et sundhedskompetenceperspektiv. At anerkende mennesker for det, de kan, i stedet for det, de bærer med sig i form af personlige, sociale og kulturelle vilkår, fremstår ikke kun som en central strategi til at fremme lighed i sundhed og velvære, men kan måske også reducere stigmatisering som konsekvens af social ekskludering."