Center for Sundhedssamarbejde

 • 3-årigt pilotprojekt ved Aarhus Universitet maj 2015 - maj 2018

Center for Sundhedssamarbejde


Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet (SUSA) blev etableret i perioden maj 2015 til maj 2018 som et 3-årigt pilotprojekt. Formålet var at fremme samarbejde mellem forskere ved Aarhus Universitet og det omgivende samfund inden for sundhed og velfærd. Et særligt fokus var at understøtte tværfagligt samarbejde både internt og eksternt, der på sigt kan tiltrække ekstra finansiering, nye studerende og højt kvalificerede medarbejdere.
Centret blev finansieret med 10 mio. kr. (4,5 årsværk i gennemsnit) til drift og etablering via strategiske udviklingsmidler fra Aarhus Universitet.
Her på siden har vi samlet et overblik over centrets publikationer og resultater.

Kontakt

Har du spørgsmål, der vedrører Center for Sundhedssamarbejde, er du velkommen til at kontakte:


Resultater

I Center for Sundhedssamarbejde har vi målt vores resultater på 4 indsatsområder: videndeling, samarbejdsprojekter, ekstern finansiering og synlighed. Med et årsværk på 4,5 har SUSA i perioden september 2015 - maj 2018 præsteret følgende:

Videndeling:

 • Faciliteret 26 arrangementer med 1419 deltagere og 213 oplægsholdere, hvoraf 83 af oplægsholderne var fra AU.
 • Opdyrket nye samarbejdsrelationer gennem mere end 373 eksterne møder, 76 eksterne oplæg samt 90 interne møder med forskere og TAP´ere på AU.

Samarbejdsprojekter:

 • Indgået i 14 kontraktbaserede samarbejdsprojektermed bl.a. Sundhedsstyrelsen, Nordea-fonden, SFI, Innovationsfonden og Aarhus Kommune.&
 • Indgået i 61 projekter, hvor vi bl.a. har bidraget som sparringspartnere, rådgivere og projektudviklere 
 • Udgivet 6 rapporter i et formidlingsvenligt format.
 • Opbygget en stærk datainfrastruktur som kombinerer danske sundheds- og velfærds registerdata med kommunalt indsamlede data.
 • Udviklet en elektronisk platform for dataindsamling og vidensdeling mellem 50+ danske kommuner i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Se skolesundhed.dk

Ekstern finansiering:

 • indgået projekter til en samlet værdi af 23.7 mio kr.
 • bidraget til en indirekte værdi af 11 mio kr.

Synlighed:

 • Synliggjort SUSA og AU i de trykte og digitale medier i forbindelse med bl.a. sundhedsdata, unges mentale sundhed, familiedannelse, sundhedshysteri og ældrestyrken.
 • Formidlet vores faglige aktivitet via de sociale medier Twitter og LinkedIn samt via udgivelse af nyhedsbreve.

Publikationer

Nedenfor finder du publikationer, som Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet har udgivet eller bidraget til. Publikationerne kan frit downloades og anvendes med reference til originalen.

 

Titel: Fremtidens universiteter viser nye veje til samarbejde - erfaringer fra Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet 2015-2018

Forfattere: Signe Herbers Poulsen, Josefine Dalsgaard, Lisbeth Lund og Carsten Obel

Udgivelsesår: 2018

Download rapporten


Titel: Indsatser der fremmer ældres mentale sundhed – et systematisk litteraturstudie af internationale undersøgelser

Forfattere: Janni Niclasen, Lisbeth Lund, Carsten Obel og Lars Larsen

Udgivelsesår: 2017

Download rapporten

Læs mere om rapporten


Titel: En familie dannes - En undersøgelse af viden og indsatser på familieområdet

Forfattere: Lena Hohwü, Signe Herbers Poulsen, Rikke Blæsbjerg Lund, Sofia Thøgersen, Sarah Blicher-Koch og Carsten Obel

Udgivelsesår: 2017

Download rapporten

Læs mere om rapporten


Titel: Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge – et systematisk litteraturstudie af internationale undersøgelser

Forfattere: Janni Niclasen, Lisbeth Lund og Carsten Obel

Udgivelsesår: 2016

Download rapporten

Læs mere om rapporten


Titel: Ungeprofilundersøgelsen 2015

Forfattere: Marie Arffmann, Mette Laub Petersen, Poul Bak, Katrine Svendsen og Carsten Obel (red.)

Udgivelsesår: 2016

Download rapporten


Titel: Måling af mental sundhed med spørgeskemaet SDQ - Anvendelse af SDQ i Skolesundhed.dk

Forfattere: Carsten Obel, Jon Arnfred, Katrine Svendsen, Nete Breinholm, Lotte Langkilde og Signe Herbers Poulsen

Udgivelsesår: 2016

Download rapporten


Titel: Fremtiden for det danske sundhedssystem (2030)

Forfattere: Rapporten er udarbejdet af Instituttet for Fremtidsforskning med bidrag af Carsten Obel fra Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet samt en række andre sundhedsaktører.

Udgivelsesår: 2017

Download rapporten