Tværfagligt samarbejde om forebyggelse og rehabilitering

Introduktion

På baggrund af et forskningsprojekt er der genereret viden og udarbejdet målrettede værktøjer til udvikling og implementering af evidensbaserede og velkoordinerede borgerforløb internt i den kommunale sundhedssektor, og på tværs af kommune og hospital. Materialet består af tre dele, som er skræddersyet til forskellige målgrupper:


Baggrund

Materialet er baseret på forskningsresultater fra: 1) et systematisk review med fokus på hvilke interventioner, der virker i forhold til at forebygge indlæggelser, og 2) et kvalitativt studie om sundhedsfagliges perspektiv på årsager til indlæggelser, der potentielt kan forebygges, og strategier der anvendes i den kommunale sektor med henblik på at forebygge indlæggelser blandt ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme (Lyhne et al., 2022a; Lyhne et al., 2022b).

Det er vigtigt, at hovedresultaterne fra forskningen kan anvendes til gavn for det samlede sundhedsvæsen, de sundhedsprofessionelle og borgerne. Derfor er hovedresultaterne blevet præsenteret på møder med administrative medarbejdere og ledere fra henholdsvis kommuner og hospitaler, og på workshops med sundhedsfaglige fra kommuner og almen praktiserende læger.

På den baggrund er refleksionsværktøjet Forebyg en akut indlæggelse blevet udviklet målrettet ledere. Den er testet i Sundhed og Omsorg, Odder Kommune, i det tværfaglige team ”Aktiv Hverdag” (november - december 2022). Evaluering heraf viste, at værktøjet giver et godt helhedsbillede, og det er særdeles anvendelig for ledere og medarbejdere med ledelsesansvar med henblik på at kvalificere og standardisere indsatser. Den hjælper med at sætte gang i dialog og refleksioner om udvikling, implementering og evaluering af forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser og åbner op for vigtige samtaler om, hvad der allerede fungerer godt, og på hvilke områder, der kan forbedres.

I evalueringen blev der endvidere identificeret et behov for et konkret dialogværktøj til de sundhedsfaglige, der arbejder tættest på borgerne. Derfor blev dialogværktøjet Det gode borgerforløb udviklet. Formålet med dialogværktøjet er at understøtte en tværfaglig indsats, der har fokus på velkoordinerede og effektive borgerforløb, og som kan medvirke til at forebygge indlæggelser og samtidig støtte den enkelte borger i at blive så uafhængig af støtte fra kommunen som muligt.

Dialogværktøjet Det gode borgerforløb sættes i anvendelse i forbindelse med implementering af Små Teams i Odder Kommune, Sundhed og Omsorg fra 5. september 2023. Kontaktperson: Lene Brygger, Virksomhedsleder Hjemmeplejen, Lene.Brygger@odder.dk.

Kontakt

Kontaktperson for praksissektoren

Lene Brygger
E-mail: lene.brygger@odder.dk

Samarbejdspartnere

 • Marianne Johansson Jørgensen
  Forskningsleder, Ph.d.Forskningsenheden, Regionshospitalet Horsens
 • Majbritt Veise Blohm
  Sundheds- og Omsorgschef Sundhed og Omsorg, Odder Kommune
 • Lene Brygger
  Virksomhedsleder Hjemmeplejen Sundhed og Omsorg, Odder Kommune
 • Louise Hofman Nyholm
  Virksomhedsleder Sygeplejen og Akut-team Sundhed og Omsorg, Odder Kommune