Til ledere

Refleksionsværktøjet har borgeren i centrum og viser de områder, som er vigtige at være opmærksom på for at kunne forebygge indlæggelser og genindlæggelser, særligt blandt ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme. Værktøjet giver et helhedsbillede, som hjælper jer med at kvalificere og standardisere indsatser, da I ved brug af oversigten får en visuel og lettilgængelig mulighed for at få taget de vigtige samtaler og åbnet op for de refleksioner, som er betydningsfulde i forhold til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.
Værktøjet kan I bruge til, at:

  1. Udvikle nye indsatser og implementere samt evaluere eksisterende indsatser – styrke og kvalitetssikre 
  2. Strukturere møder – oversigten kan være dagsordensættende 
  3. Begrunde ledelsesbeslutninger – på grundlag af forskning 

Værktøjet kan I anvende i forskellige fora, såsom på teamleder-møder, i ledernetværk og i samtaler og på møder mellem ledere og medarbejdere. Værktøjet kan I bruge med forskellige formål afhængig af: 1) hvad det er for specifikke udfordringer eller hvilke problemer, som I ønsker at løse, 2) hvilke forbedringer I stræber efter, eller 3) hvad I ønsker at fokusere på og gøre mere af. 

Det er jer, der skal formulere et formål, sådan at jeres brug af værktøjet understøtter jeres behov bedst muligt.

Introduktion til refleksionsværktøjet