Til sundhedsfaglige

Dialogværktøjet hjælper med at koordinere tværfaglige møder mellem sundhedsfagligt personale, der både udfører pleje efter serviceloven og sundhedsloven samt visitator. Her er det både i forhold til den praktiske udførsel af pleje og sygepleje, men også i forhold til den koordinerende og administrative del af de udførte indsatser.

Værktøjet hjælper til at identificere problemområder, som der skal arbejdes med for at forebygge en unødvendig indlæggelse eller uhensigtsmæssig genindlæggelse. For eksempel giver dialogværktøjet mulighed for, at sundhedsfaglige, der arbejder tættest på borgeren, kan få taget dialogen om inddragelse af pårørende og civilsamfundet, hvilket er en væsentlig faktor, hvis genindlæggelse skal forebygges og tværfaglige borgerforløb skal koordineres bedre.

Desuden medvirker værktøjet til at sætte yderligere fokus på det hele menneske, dvs. udover de fysiske områder, kan værktøjet især hjælpe til at få skærpet fokus på de sociale og psykiske faktorer. Derved giver værktøjet mulighed for at identificere behov for at inddrage andre kommunale samarbejdspartnere, der primært har de sociale og psykiske problemområder, som deres kerneopgave.

Præsentation af dialogværktøjet
Mødelederens rolle – og brug af dialogværktøjet i praksis

Visuel guide til mødelederen

Download en visuel guide som gør det klart for nye mødeledere, hvad de skal gøre undervejs i mødet.

Skabeloner til mødelederen

Download to skabeloner, der gør det nemt at opsamle og fastholde information undervejs i mødet.