Til fagfolk

Posteren viser forskningsresultaterne fra de videnskabelige studier, som ligger bag udviklingen af værktøjerne til praksis (Lyhne et al., 2022a; Lyhne et al., 2022b).

Et hovedresultat er, at fokus på det hele menneske er særdeles væsentlig for at kunne forebygge indlæggelser. Dvs. der skal være fokus på ikke blot fysiske faktorer, men også mentale og sociale faktorer, samt borgerens præferencer, værdier og behov. I tillæg dertil er en tillidsfuld relation mellem de sundhedsfaglige og borgeren essentiel i forhold til at motivere den enkelte borger til at indgå i forebyggende og rehabiliterende indsatser, og tage vare på egen sundhed og sygdom.

Publikationer

Lyhne CN, Bjerrum M and Jørgensen MJ (2022a) Person-centred care to prevent hospitalisations – a focus group study addressing the views of healthcare providers. BMC Health Services Research 22(1): 1-11.

Lyhne CN, Bjerrum M and Riis AH (2022b) Interventions to Prevent Potentially Avoidable Hospitalizations : A Mixed Methods Systematic Review. Frontiers in Public Health 10(July): 1-17.